ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Uncategorized

Από Admin στις Ocak 22, 2019
Dünya çapında hedefleri destekleyen yeşil destinasyonlar programı tarafından sınırlandırılmış olarak, en sıkı uluslararası çevresel standartları karşılamak için ilk "yeşil" okul olmak için küresel kriterler temelinde geliştirilir Ve Birleşmiş Milletler tarafından […]