ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ

Από Admin στις 25 Αυγούστου, 2019

«Ανακύκλωση στα σχολεία – Αλλάζοντας Συμπεριφορές»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΕΑΑ φέρνει τους μαθητές κοντά στην oρθή χρήση του μπλε κάδου ανακύκλωσης

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και στο ρόλο της στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) συνεχίζει και φέτος το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανακύκλωση στα σχολεία – Αλλάζοντας Συμπεριφορές», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Το πρόγραμμα Ανακύκλωση στα σχολεία – Αλλάζοντας Συμπεριφορές εκπονείται υπό την αιγίδα του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τη συνεργασία των αντίστοιχων Δ/νσων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στόχος προγράμματος

Η προώθηση της έννοιας της ανακύκλωσης στους εν δυνάμει ανακυκλωτές, μέσα στο χώρο που πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος της
κοινωνικοποίησής τους και η άμεση ενεργοποίησή τους προς αυτή την κατεύθυνση.

Μεθοδολογία:
▪ Τοποθέτηση στο προαύλιο των σχολείων ειδικού μπλε κάδου 360lt από την ΕΕΑΑ με ειδικό αυτοκόλλητο «τι παίζει για ανακύκλωση»
▪ Εκπαίδευση των μαθητών, μέσω εξειδικευμένων συνεργατών της ΕΕΑΑ με ειδικές εκπαιδευτικές παρουσιάσεις

Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή:
1. Τοποθέτηση στο προαύλιο του σχολείου του ειδικού τροχήλατου μπλε κάδου 360lt με ειδικό αυτοκόλλητο «τι παίζει για ανακύκλωση»
2. Τροφοδοσία του κάδου με ανακυκλώσιμα υλικά από τους μαθητές. (π.χ. συσκευασίες από καντίνα)
3. Τροφοδοσία του κάδου με ανακυκλώσιμο υλικό από τις αίθουσες τα γραφεία κλπ (τα υλικά θα μεταφέρονται με ευθύνη της σχολικής κοινότητας στον κάδο του προαυλίου)
4. Μεταφορά του κάδου του προαυλίου εκτός του σχολείου από τον υπεύθυνο καθαριότητας του σχολείου
5. Αποκομιδή του μπλε κάδου εκτός σχολείου από το συνεργείο του Δήμου.
6. Διανομή ειδικού εκπαιδευτικού cd στο σχολείο και τρίπτυχου εντύπου σε όλους τους μαθητές
7. πραγματοποίηση εκπαιδευτικών παρουσιάσεων για τα οφέλη της Ανακύκλωσης Συσκευασιών εντός της σχολικής κοινότητας από εξωτερικούς συνεργάτες της ΕΕΑΑ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
Α. ΜΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
• Εκπαίδευση των μαθητών, μέσω εξειδικευμένων συνεργατών της ΕΕΑΑ με ειδικές εκπαιδευτικές παρουσιάσεις
• Δεν τοποθετείται κάδος μέσα στο σχολείο, οι μαθητές εξυπηρετούνται από τον μπλε κάδο που υπάρχει έξω από το σχολείο.
Β. ΜΟΝΟ ΚΑΔΟΙ
• Τοποθέτηση στο προαύλιο των σχολείων του ειδικού μπλε κάδου 360lt από την ΕΕΑΑ με ειδικό αυτοκόλλητο «τι παίζει για ανακύκλωση»
• Η ΕΕΑΑ παρέχει το υλικό για την εκπαίδευση των μαθητών και οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Προϋποθέσεις
Για να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αντίστοιχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος ανακύκλωσης εντός της σχολικής κοινότητας είναι απαραίτητα:
α) η εξασφάλιση της ομαλής αποκομιδής του μπλε κάδου από τον αντίστοιχο Δήμο και
β) η προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης των σχολείων του Δήμου που επιθυμούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατόπιν της έγκρισης
από τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δεδομένου ότι η ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς – στην ιδέα της ανακύκλωσης βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ΕΕΑΑ, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως βασικό σκοπό την ενημέρωση για την ανακύκλωση και τα οφέλη της, την ανάδειξή της ως την πιο αποτελεσματική λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων συσκευασίας, καθώς και την επισήμανση σωστών πρακτικών για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή όλων των πολιτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, που αναπτύσσει η ΕΕΑΑ σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές παρουσιάσεις στο χώρο των σχολείων, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν την αξία της συμμετοχής τους στην ανακύκλωση μέσω του μπλε κάδου και παράλληλα να ενημερωθούν για τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2.000 εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε περισσότερους από 60.000 μαθητές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προγράμματα ανακύκλωσης έχουν εκπονηθεί σε σχεδόν 600 σχολεία και πολλά από αυτά έχουν τοποθετημένο ειδικό μπλε κάδο μέσα στο προαύλιο του σχολείου, ενώ τα υπόλοιπα, σε συνεννόηση με το Δήμο τους, συμμετέχουν στην Ανακύκλωση Συσκευασιών με τον μπλε κάδο που υπάρχει στον εξωτερικό χώρο.

Επιπλέον, για την καλύτερη αφομοίωση των εν λόγω πρακτικών και προκειμένου οι μαθητές να προσεγγίσουν με πιο δημιουργικό τρόπο τη διαδικασία αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών, η ΕΕΑΑ δέχεται επισκέψεις σχολείων στους χώρους των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), όπου δίνεται η ευκαιρία σε περίπου 6.000 μαθητές ετησίως να παρακολουθήσουν από κοντά το «ταξίδι» της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΗΓΗ: https://www.herrco.gr

ESPA