ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώθηκε στην Ελλάδα την 1η Ιουλίου 2007. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τον προμηθευτή για την κάλυψη των αναγκών του σε ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς να είναι υποχρεωμένος, όπως παλιότερα, να προμηθεύεται την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει από έναν συγκεκριμένο πάροχο.

Η GREEN είναι από τις πρώτες ελληνικές εταιρίες Εμπορίας-Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που ιδρύθηκαν αμέσως μετά την απελευθέρωση της αγοράς. Εδραιώθηκε πολύ γρήγορα ως η πιο σταθερή αξία στο χώρο της ενέργειας, εκπροσωπώντας έναν μεγάλο αριθμό βιομηχανιών, ομίλους εταιρειών, μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και οικιακών καταναλωτών που είναι συνδεδεμένοι είτε υπό χαμηλή (ΧΤ) είτε υπό μέση τάση (ΜΤ). Με σεβασμό στις ανάγκες του κάθε καταναλωτή, παρέχει οικονομικό ηλεκτρικό ρεύμα με δυνατότητα μηνιαίων εκκαθαριστικών λογαριασμών χωρίς κρυφές χρεώσεις.

Η εταιρία μας VASTE.ECO.EVOLUTION Ε.Π.Ε., είναι επίσημος εκπρόσωπος της GREEN για την προώθηση των οικονομικότερων εναλλακτικών λύσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίως σε βιομηχανικούς αλλά και σε οικιακούς πελάτες. Μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς για να σας προτείνουμε την αποδοτικότερη και οικονομικότερη λύση σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Στόχος μας είναι με μία προσωπική και ανθρώπινη εξυπηρέτηση να προσφέρουμε ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον καταναλωτή, προτείνοντας την πιο οικονομική αλλά και ξεκάθαρη λύση.