ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η εταιρεία μας διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και αδειοδοτήσεις για να προσφέρει λύση σε  ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις, όπως αυτό που αφορά στο ξεκαθάρισμα των αποθηκών από ακατάλληλα, ληγμένα ή ελαττωματικά αποθέματα. Αναλαμβάνουμε την καταστροφή άχρηστων υλικών, αποθεμάτων, αρχείων και παγίων με την ακόλουθη διαδικασία:

  • παραλαμβάνουμε από τον χώρο σας τα μη επικίνδυνα απόβλητά σας
  • χρησιμοποιούμε open top containers και με  ιδιόκτητα οχήματα τα μεταφέρουμε στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ) της εταιρείας μας
  • τα καταστρέφουμε με χρήση ειδικού μηχανήματος shredder και
  • τέλος, προωθούμε το κατεστραμμένο υλικό σε αδειοδοτημένο αποδέκτη προς ανακύκλωση ή σε χώρο διάθεσης αν δεν υπάρχει σενάριο εναλλακτικής διαχείρισης .

Αφού προηγηθούν τα ως άνω,  χορηγούμε  βεβαίωση καταστροφής, καθώς κρατάμε επίσης βιντεοσκοπημένο υλικό της καταστροφής σε ψηφιακή μορφή ως απόδειξη της εργασίας που εκτελέσαμε. Η βεβαίωση καταστροφής δύναται να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη σκοπιμότητα.

 

 

ESPA