ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Εκμίσθωση κάδων, press-containers και συναφούς εξοπλισμού

Διαθέτουμε open top και ειδικού τύπου containers χωρητικότητας 8m³ έως 40m³ για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς επίσης και press containers (πρέσες) χωρητικότητας 10m³ έως 24m³. Τα press containers  είναι κινητά (υδραυλικά, κοχλιοφόρα) ή σταθερά κοχλιοφόρα.

Αναλυτικότερα, μπορείτε να αναζητήσετε containers χωρητικότητας:

  • 7 m3
  • 8 m3
  • 10 m3
  • 12 m3
  • 16 m3
  • 38 m3
  • 40 m3

Οι κάδοι έχουν εφαρμογή σε  ποικίλες χρήσεις. Τοποθετούνται σε βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους, εργοτάξια, ανακαινίσεις οικοδομών, καθαρισμούς εξωτερικών χώρων κ.λπ. Το μέγεθος και το είδος του κάδου ποικίλει ανάλογα το είδος, τα χαρακτηριστικά και την ποσότητά των προς συλλογή υλικών και τοποθετούνται πλησίον των σημείων παραγωγής τους. Η αποκομιδή και η αντικατάσταση των κάδων γίνεται άμεσα κατόπιν συνεννοήσεως με το Γραφείο Κίνησης της εταιρείας μας .

Η εταιρεία μας διαθέτει τον παραπάνω εξοπλισμό προς εκμίσθωση ή πώληση ανάλογα με τη χρήση και τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη. Η μεταφορά και απομάκρυνσή τους από τα σημεία παραγωγής τους γίνεται με ασφαλή τρόπο με οχήματα που διαθέτουν τον ανάλογο εξοπλισμό και σύμφωνα με την νομοθεσία και τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ενοικιάσεις μηχανημάτων επεξεργασίας θρυμματισμού, κοπής, θραύσης και καταστροφής

Όλα τα μηχανήματα επεξεργασίας αποβλήτων, όπως αρπάγες-διαχωριστές, σπαστήρας-καταστροφέας υλικών, τεμαχιστής-θρυμματοποιητής ξυλείας, το ψαλίδι κοπής μετάλλων καθώς και ο κροκόδειλος είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση ή μίσθωση για επί τόπου χρήση στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Εκπαιδευμένο και καταρτισμένο εταιρικό προσωπικό συνοδεύει τα μηχανήματα επεξεργασίας με σκοπό την ασφαλή χρήση και εύρυθμη λειτουργία.

ESPA