ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

SALES ENGINEER

Από Editor στις 19 Απριλίου, 2022

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος, χημικούς μηχανικούς ή αποφοίτους σχολών διοίκησης επιχειρήσεων  με εμπειρία στις πωλήσεις για τη στελέχωση του τμήματος Πωλήσεων. Αναλάβετε την πρόκληση διαχείρισης ενός βιομηχανικού  χαρτοφυλακίου που μέχρι σήμερα μετρά πάνω από  5.000 εταιρείες και ‘’πιάστε’’ τους μηνιαίους στόχους προσέλκυσης νέων πελατών!

 

Κύρια καθήκοντα:  

 • Ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων
 • Συνεχής φροντίδα και υποστήριξη των πελατών
 • Επίτευξη μηνιαίων και ετήσιων στόχων
 • Παρακολούθηση της πορείας των έργων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, καθώς και αποτίμηση κάθε έργου/πελάτη
 • Δημιουργία reporting προς τη διοίκηση
 • Υποστήριξη πελατών και συντονισμός επίλυσης ενδεχομένων προβλημάτων κατά την εκτέλεση των έργων
 • Παρακολούθηση των συνθηκών και τάσεων της αγοράς
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του υφιστάμενου πελατολογίου

 

Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης επιχειρήσεων, ή τεχνικού κλάδου όπως μηχανικών περιβάλλοντος και μηχανολόγων μηχανικών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διαχείριση Απορριμμάτων, στην Οικονομία ή/και στη Διοίκηση επιχειρήσεων
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 3-5 έτη σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων και ανάπτυξης αγορών
 • Πολύ καλή γνώση MS OFFICE και ERP
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτό και προφορικό λόγο)- κάτοχος διπλωμάτων Proficiency / IELTS
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, δυναμική προσωπικότητα, οργανωτικό πνεύμα,  επαγγελματισμό και έντονη επιθυμία για διαρκή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Επιμονή στην επίτευξη στόχων
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Σταθερή και πλήρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus επίτευξης στόχων
 • Έξοδα μετακίνησης
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη και υγιή εταιρεία με συνεχώς ανοδική τάση
 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

 

Αποστολή βιογραφικών στο: hr@siakandaris.gr