ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

REGIONAL MANAGER

Από Editor στις 11 Μαΐου, 2023

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά έμπειρο μηχανικό παραγωγής και διοίκησης (ΜΠΔ) ή μηχανολόγο μηχανικό να εργαστεί ως υπεύθυνος λειτουργίας – regional manager – μονάδας διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Κύρια καθήκοντα και ρόλοι:

 • Επίβλεψη και συντονισμός όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων, φορτώσεων και εκφορτώσεων
 • προγραμματισμός, κατανομή και εποπτεία των εργαζομένων για την άριστη εκτέλεση των εργασιών
 • καθαριότητα και ευταξία των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης υλικών
 • επίβλεψη εξοπλισμού – εξασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (καθαρισμός, λίπανση, κλπ), των μηχανημάτων έργου
 • Παραλαβή και έλεγχος εισερχομένων φορτίων (ποιοτικός έλεγχος, συμπλήρωση εντύπων, εποπτεία)
 • Διαρκή επαφή με το τμήμα πωλήσεων για τα θέματα ποιότητας των παραλαμβανόμενων και των προς πώληση υλικών
 • Τήρηση και καθημερινό update αποθήκης (υλικά προς πώληση/εξαγωγή)
 • Τήρηση και οργάνωση αρχείων παραγωγής/φορτώσεων
 • Συνεχής υποστήριξη των πελατών και επίλυση ενδεχομένων προβλημάτων κατά την εκτέλεση των έργων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ τεχνικού κλάδου όπως Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς επιστημονικού κλάδου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στη διαχείριση απορριμμάτων
 • Ικανότητα εργασίας και απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • 4-6 έτη εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον σε ανάλογη θέση
 • Καλή προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμός και έντονη επιθυμία για διαρκή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 • Εμπειρία πάνω σε διαχείριση προτύπων ποιότητας
 • Πολύ καλή γνώση του πακέτου MS OFFICE
 • Γνώση κι εμπειρία χρήσης συστήματος ERP/CRΜ

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης ο όμιλος προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ανάλογο προσόντων και εμπειρίας)
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο
 • Σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Τοποθεσία Θέσης Εργασίας: Ασπρόπυργος Αττικής (Υποκατάστημα)

Αποστολή βιογραφικών: hr@siakandaris.gr

ESPA