ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΦΕΛΙΖΟΛ

Το φελιζόλ είναι ένα υλικό, το οποίο καταλαμβάνει πολύ μεγάλο όγκο σε σχέση με το πολύ μικρό του βάρος, καθώς το 98% της σύστασης του είναι αέρας. Ωστόσο, αποτελεί ένα ανακυκλώσιμο υλικό,που αν δεν διαχειριστεί ορθώς, προκαλεί σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις .Συγκεκριμένα, φέρει μεγάλη επικινδυνότητα ιδίως για τους υδρόβιους   οργανισμούς  των θαλασσών ή των γλυκών νερών λόγω ακούσιας κατάποσής του. Συνεπώς, χρήζει διαχείρισης φιλικής προς το περιβάλλον.

Για την μείωση του όγκου και την αποτελεσματική διαχείρισή του η εταιρεία μας διαθέτει μπρικετοποιητή, ένα ειδικό μηχάνημα μπριγκετοποίησης φελιζόλ. Η συμπίεση των αποβλήτων φελιζόλ έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μπρικέτας. Μέσω της σημαντικής ελαχιστοποίησης του όγκου καθίσταται πλέον δυνατή η μεταφορά του σε εταιρείες που ειδικεύονται στην ανακύκλωσή του.

φελιζόλ

ESPA