ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

Η χρήση του χαρτιού έχει αυξηθεί ραγδαία στη σύγχρονη κοινωνία και μάλιστα πολλαπλασιάστηκε  40 φορές από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα.  Δεδομένου ότι η ετήσια κατανάλωση ξεπερνά πλέον τους 200.000.000 τόνους ετησίως, προκύπτει επιτακτική η ανάγκη ανακύκλωσής του.

Η διαδικασία παραγωγής του χαρτιού περιλαμβάνει δραστηριότητες που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Από τη στιγμή που θα καλλιεργηθεί ένα δάσος μέχρις ότου φτάσει στα χέρια του καταναλωτή, η πρώτη ύλη μετατρέπεται σταδιακά σε απόρριμμα. Η ανακύκλωση του, εάν γίνει με ορθή διαχείριση, είναι οικονομικά συμφέρουσα και παράγει καλής ποιότητας ανακυκλωμένο χαρτί .

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συλλογή του χαρτιού διαθέτοντας πληθώρα σταθερού και κινητού εξοπλισμού (πρέσες, container, ιδιόκτητο στόλο οχημάτων), καθώς και την μεταφορά, διαλογή και αποστολή του στις χαρτοβιομηχανίες προς αναγέννησή του. Έχουμε την δυνατότητα και την εμπειρία να διαχειριζόμαστε όλα τα είδη χαρτιού προς ανακύκλωση και διαθέτουμε 6 σημεία υποδοχής σε:

  1. Σχηματάρι
  2. Ασπρόπυργο
  3. Λαμία
  4. Βόλο
  5. Θεσσαλονίκη
  6. Χανιά

Επίσης, διαθέτουμε δίκτυο συνεργατών για την κάλυψη των πελατών μας σε  όλη την ελληνική επικράτεια.

Συνεργαζόμαστε με όλες τις εγχώριες χαρτοβιομηχανίες και με τους μεγαλύτερους οίκους της παγκόσμιας αγοράς επιτυγχάνοντας την μέγιστη δυνατή απόδοση, καθώς και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος διαχειριζόμενων υλικών.

ESPA