ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Η ρύπανση  του περιβάλλοντος φαντάζει περισσότερο οξεία από ποτέ με συνεπαγόμενη την αλλοίωση και υποβάθμιση της χλωρίδας, της πανίδας, αλλά και τις όλο και πιο συχνά εμφανιζόμενες ενδοκρινολογικές διαταραχές, που ταλαιπωρούν καθημερινά εκατομμύρια συνανθρώπους μας . Η αλόγιστη χρήση και απόρριψη των πλαστικών υλικών σε ανεξέλεγκτους χώρους ταφής σκουπιδιών έχει συμβάλλει τα μέγιστα στην επιδείνωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το πλαστικό. Ως εκ τούτου, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη εξομάλυνσης του προβλήματος μέσω στοχευμένων κινήσεων ορθής διαχείρισης.

Η Siakandaris Group εγγυάται για τον σωστό διαχωρισμό των πλαστικών ανά είδος. Το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) που διαθέτει, καθώς και ο σύγχρονος εξοπλισμός του έχει την δυνατότητα να φιλοξενήσει μεγάλη γκάμα πλαστικών προς διαλογή ανά είδος. Κατά αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των πλαστικών υλικών και διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή καθαρότητα στις διάφορες κατηγορίες πλαστικού. Ο κύκλος της ανακύκλωσης του πλαστικού ολοκληρώνεται όταν τα υλικά προωθηθούν στις αδειοδοτημένες ανακυκλώτριες βιομηχανίες πλαστικού, όπου και παράγονται νέα πλαστικά αγαθά με εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας και χαμηλότερου αποτυπώματος CO2 (διοξειδίου του άνθρακα).

Αναλαμβάνουμε την διαχείριση των πλαστικών που ανήκουν στις εξής βασικές κατηγορίες:

  • PET
  • PP
  • HDPE
  • LDPE
  • PVC
  • PS
  • ABS
  • Πλαστικές Πάνες
  • Διογκωμένη πολυστερίνη

 

ESPA