ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΞΥΛΟΥ

Το ξύλο είναι ένας φυσικός πόρος μη ανανεώσιμος, του οποίου η ζήτηση έχει αυξηθεί σημαντικά τελευταία και αναμένεται να διπλασιαστεί στις επόμενες δεκαετίες. Η δασική παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η αλόγιστη υλοτομία και η αποψίλωση των δασών. Συνεπώς, η περιβαλλοντικά ορθή αξιοποίηση των αποβλήτων ξύλου συνιστά επιτακτική ανάγκη.

Μέσω της ανακύκλωσης του ξύλου ενισχύουμε την προστασία φυσικών πόρων, επιτυγχάνεται μείωση του όγκου των αποβλήτων προς διάθεση-ταφή σε ΧΥΤΑ , παράγεται εδαφοβελτιωτικό καλής ποιότητας και συνεισφέρουμε και ως εταιρεία και ως κοινωνία στους Εθνικούς Στόχους Ανακύκλωσης.

Η εταιρεία διαθέτει  πρότυπο κέντρο ανακύκλωσης ξύλου, που λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η εγχώρια και η κοινοτική νομοθεσία, με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Είμαστε σε θέση να δεχτούμε και να ανακυκλώσουμε κάθε είδους απορρίμματα από ξύλο όπως παλέτες και απόβλητα φυσικής και βιομηχανικής ξυλείας.

Πιο αναλυτικά, παραλαμβάνουμε τα ακόλουθα απόβλητα προς ανακύκλωση:

  • Φθαρμένες παλέτες: παλέτες που έχουν φθαρεί, διαλυθεί ή σπάσει και δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν
  • Ξυλοκιβώτια συσκευασιών κάθε είδους
  • Υλικά ξυλείας από οικοδομές και κυρίως από κατεδαφίσεις
  • Κλαδιά δένδρων από κλαδέματα
  • Υπολείμματα από εργαστήρια επίπλων, ξυλουργεία κ.α.
  • Σύνθετη βιομηχανική ξυλεία

Η επεξεργασία πραγματοποιείται αρχικά με χειροδιαλογή για την απομάκρυνση ξένων υλών και στη συνέχεια μέσω ειδικού τεμαχιστή τα καθαρά απορρίμματα ξυλείας θρυμματίζονται. Στην εξαγωγή του ψιλόκοκκου θρυμματοποιημένου υλικού από τον τεμαχιστή υπάρχει μαγνήτης, ο οποίος βοηθά στο να απομονώνονται και να συλλέγονται τυχόν εναπομείναντα μικρά μεταλλικά τεμάχια  (καρφιά, βίδες, τσέρκια κλπ).

hammel σπαστήρας ξύλου

Το παραγόμενο προϊόν (θρύμμα) είναι πλέον έτοιμο να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων ξυλείας σε ξυλοβιομηχανίες, για την παραγωγή χαρτιού, καθώς και την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων .

Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας διαθέτει τη δυνατότητα ενοικίασης εξειδικευμένου φορητού εξοπλισμού στον χώρο του πελάτη για πραγματοποίηση εργασιών επί τόπου τεμαχισμού ή θραύσης . Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε την μείωση του όγκου στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Ακολουθεί προετοιμασία για ανακύκλωση/ανάκτηση ενέργειας.