ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Η ανακύκλωση των μετάλλων βρίσκεται σε ώριμο στάδιο, καθώς τα μέταλλα αξιολογούνται στο “χρηματιστήριο υλικών” και πωλούνται έναντι συγκεκριμένης αξίας. Τα παραληφθέντα μέταλλα αρχικά υποβάλλονται σε διαλογή , όπου διαχωρίζονται ανά είδος. Στη συνέχεια, μεταφέρονται σε κατάλληλα χυτήρια,καθαρίζονται, τήκονται και παράγεται πρωτογενές μέταλλο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξ αρχής. Τα αναγεννημένα μέταλλα- αυτά δηλαδή που προέρχονται από την ανακύκλωση, απαιτούν σημαντικά λιγότερη ενέργεια για να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση σε σχέση με εκείνα που προέρχονται από εξόρυξη πρώτων υλών. Ενδεικτικά για το αλουμίνιο απαιτείται κατά 95% λιγότερη ενέργεια!

Τα οφέλη είναι σημαντικά:

 • μικρότερη κατανάλωση νερού και ενέργειας
 • μείωση της εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων του πλανήτη
 • μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Η εταιρεία μας μπορεί να διαχειριστεί το σύνολο των μεταλλικών απορριμμάτων. Ανοξείδωτος χάλυβας, χαλκός, αλουμίνιο, μαλακός σίδηρος και προφίλ μετάλλων συγκεντρώνονται, ομαδοποιούνται και εν συνεχεία παραδίδονται στα αντίστοιχα εργοστάσια μεταλλουργίας. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε τον διαχωρισμό των μετάλλων στις εξής βασικές κατηγορίες:

 • Λευκοσίδηρος
 • Scrap σιδήρου
 • Χαλκός
 • Ορείχαλκος
 • Αλουμίνιο
 • Ανοξείδωτο
 • Καλώδια
 • Μοτέρ
 • Ηλεκτρικό – Ηλεκτρονικό scrap
ESPA