ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (AHHE)

Με την ανακύκλωση των παλιών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών και λαμπτήρων, συνεισφέρουμε στη μείωση της σπατάλης των φυσικών πόρων. Περιορίζουμε τις παραγωγικές διαδικασίες και προλαμβάνουμε τη ρύπανση από τοξικές ουσίες και από ουσίες που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος.

Οι ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και οι λαμπτήρες νέας τεχνολογίας είναι επωφελείς για το περιβάλλον από πλευράς εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά πολύ επικίνδυνοι μετά το τέλος της ζωής τους, γιατί περιέχουν ρυπογόνες ουσίες, οι οποίες όταν θάβονται στις χωματερές εισχωρούν στο υπέδαφος και καθίστανται ιδιαίτερα επιβλαβείς για τον υδροφόρο ορίζοντα, αφού με το πέρασμα του χρόνου εισβάλουν στη διατροφική αλυσίδα. Ανακυκλώνοντάς τις, αποφεύγουμε κάτι τέτοιο.

Με την ανακύκλωση συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το πιο άμεσο και ορατό όφελος από την ανακύκλωση των αποβλήτων του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Οι λαμπτήρες δεν πρέπει να εναποτίθενται στα σκουπίδια, αλλά στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

ESPA