ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η ανακύκλωση των ΑΗΗΕ στην πραγματικότητα υλοποιείται στις παραγωγικές μονάδες (π.χ. στη χαλυβουργία ή στα εργοστάσια παραγωγής μεταλλικών προϊόντων), οι οποίες παραλαμβάνουν υλικά (π.χ. παλαιά μέταλλα) τα οποία είτε έχουν διαχωριστεί στην πηγή (π.χ. μεταλλικές συσκευασίες από τους πολίτες) είτε έχουν ανακτηθεί σε μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων (π.χ. στο ΚΔΑΥ της εταιρείας μας) και τα χρησιμοποιούν ως δευτερογενή πρώτη ύλη αποφεύγοντας τη χρήση πρωτογενών πρώτων υλών (π.χ. μεταλλικά ορυκτά) και την εξάντληση φυσικών πόρων. Χωρίς βιομηχανία δεν υπάρχει ανακύκλωση. Με την ανακύκλωση των παλιών ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών και λαμπτήρων, συνεισφέρουμε στη μείωση της σπατάλης των φυσικών πόρων. Περιορίζουμε τις παραγωγικές διαδικασίες και προλαμβάνουμε τη ρύπανση από τοξικές ουσίες και από ουσίες που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οι ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και οι λαμπτήρες νέας τεχνολογίας είναι επωφελείς για το περιβάλλον από πλευράς εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά πολύ επικίνδυνοι μετά το τέλος της ζωής τους, γιατί περιέχουν ρυπογόνες ουσίες, οι οποίες όταν θάβονται στις χωματερές εισχωρούν στο υπέδαφος και καθίστανται ιδιαίτερα επιβλαβείς για τον υδροφόρο ορίζοντα, αφού με το πέρασμα του χρόνου εισβάλουν στη διατροφική αλυσίδα. Ανακυκλώνοντάς τες, αποφεύγουμε κάτι τέτοιο. Επίσης, με την ανακύκλωση συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το πιο άμεσο και ορατό όφελος από την ανακύκλωση των αποβλήτων του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι η μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Θυμόμαστε πάντα ότι οι λαμπτήρες δεν πρέπει να εναποτίθενται στα σκουπίδια, αλλά στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.

ESPA