ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Χρησιμοποιημένα ελαστικά αποτελούν τα λάστιχα από κάθε είδους όχημα, όπως Ι.Χ., φορτηγά, μοτοποδήλατα, τρίκυκλα, ελαφρά τετράτροχα, μηχανήματα έργων, γεωργικά μηχανήματα, καθώς και ελαστικοί ιμάντες από τη βιομηχανία και τη μεταποίηση.

H εταιρεία μας διαθέτει δικά της μεταφορικά μέσα και κατάλληλη αδειοδότηση για τη συλλογή και μεταφορά των μεταχειρισμένων ελαστικών από τα σημεία συλλογής σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια προς τους χώρους τελικής αξιοποίησης. Η συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών γίνεται απ’ ευθείας από τα σημεία συλλογής, τα οποία είναι τα βουλκανιζατέρ και τα συνεργεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα να συλλέξουμε -κατόπιν συμφωνίας, ελαστικά από διαλυτήρια οχημάτων, τα οποία ωστόσο πρέπει να είναι συμβεβλημένα με το εγκεκριμένο σύστημα της ΕΔΟΕ. Μπορούμε με τον ίδιο τρόπο να εξυπηρετήσουμε παραγωγούς και άλλους κατόχους όπως Δήμους, τεχνικές εταιρείες, εταιρείες του Δημοσίου, κλπ.

Τα συλλεγμένα ελαστικά  διαχωρίζονται στις εγκαταστάσεις μας και μεταφέρονται υπό την εποπτεία της ecoelastica σε μονάδες αξιοποίησης- ανακύκλωσης, όπου και παράγεται ανακτημένο καουτσούκ. Το δευτερογενές αυτό υλικό χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για ανακύκλωση ή θα μπορούσε κάλλιστα να χρησιμοποιηθεί για ενεργειακή αξιοποίηση στη τσιμεντοβιομηχανία, στη χαλυβουργία ή σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ποικίλα νέα υλικά και προϊόντα ποιότητας μπορούν να παραχθούν μέσω της εισαγωγής του ελαστικού στην ”Κυκλική Οικονομία”. Από την στιγμή που ένα λάστιχο παράγεται μέχρι τη στιγμή που θα αναγεννηθεί εφαρμόζεται το LCA (Life Cycle Analysis) ! Πλαστικές καρέκλες, ειδικοί ελαστικοί τάπητες για παιδικές χαρές και μονωτικά προϊόντα αποτελούν λίγες μόνο από τις πιο διαδεδομένες χρήσεις ανακυκλωμένων ελαστικών.

 

ESPA