ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ

Το γυαλί το χρησιμοποιούμε συχνά στη ζωή μας σε διάφορες μορφές. Το γυαλί όμως δεν αποσυντίθεται στη φύση και συνεπώς είναι απαραίτητο να συλλέγεται, να διαχωρίζεται και να ανακυκλώνεται. Οι τρόποι ανάκτησης είναι δύο:

Ο πρώτος είναι η συλλογή των φιαλών που είναι σε άριστη κατάσταση και οι οποίες οδηγούνται στις αντίστοιχες βιομηχανίες όπου καθαρίζονται, αποστειρώνονται και επαναχρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.

Ο δεύτερος τρόπος αφορά τα μπουκάλια που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και τα υπόλοιπα γυάλινα αντικείμενα ή συσκευασίες (βάζα, σκεύη κ.λπ.). Όλα τα παραπάνω συγκεντρώνονται στους μπλε κάδους ή σε ειδικούς κώδωνες χωριστής συλλογής και μεταφέρονται σε κέντρα συγκέντρωσης όπου γίνεται μηχανικός διαχωρισμός του γυαλιού και προετοιμασία για την ανακύκλωση. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε εξοικονόμηση σημαντικών ποσοτήτων πρώτων υλών αλλά και ενέργειας καθώς η ενέργεια που απαιτείται για την τήξη του ανακυκλώσιµου γυαλιού είναι πολύ λιγότερη από αυτήν που απαιτείται για την δημιουργία γυαλιού από νέα ακατέργαστα υλικά.

Η εταιρία αναλαμβάνει τη συλλογή, το διαχωρισμό και τη μεταφορά γυαλιού οποιασδήποτε μορφής ή χρώματος, και την μεταφορά του για ανακύκλωση ή διαχείριση στους κατάλληλους αποδέκτες.

ESPA