ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η εταιρεία Siakandaris Group στο τομέα της Διαχείρισης Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων (Βιοαποβλήτων) δύναται να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Παραλαβή και επεξεργασία απορριμμάτων και φυτικών υπολειμμάτων
  • Υπηρεσίες θρυμματισμού και διαχείρισης κλαδιών, υπολειμμάτων κοπής δέντρων, θάμνων, κήπων και πάρκων καθώς και λοιπών ογκωδών αντικειμένων από οικιακή ή ιδιωτική δραστηριότητα καθώς και από εργασίες συντήρησης δημοσίων χώρων πρασίνου
  • Υπηρεσίες μείωσης όγκου αποβλήτων
  • Διαχείριση βιοαποδομήσιμων υλικών και πράσινων αποβλήτων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων, φυτοχωμάτων και compost
  • Διαχείριση ανακτημένων υλικών για παραγωγή δευτερογενών εναλλακτικών καυσίμων
  • Εργασίες συντήρησης πάρκων και αποψίλωσης – κοπής χόρτων και κλαδιών
  • Εργασίες συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας υπολειμμάτων χώματος από ιδιωτικές ή δημόσιες εργασίες
  • Εργασίες αποκομιδής φυτικών κηπευτικών υπολειμμάτων που προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα (φυτώρια, θερμοκήπια, αναθέσεις συντηρήσεις κήπων, κ.λπ.)

Η εταιρεία μας δημιούργησε και λειτουργεί ένα πρότυπο κέντρο προετοιμασίας βιοαποδομήσιμων αποβλήτων για ανακύκλωση ή ανάκτηση, που λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η εγχώρια και η κοινοτική νομοθεσία, με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.

ESPA