ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

Project Manager

Από Editor στις 23 Δεκεμβρίου, 2022

O όμιλος Σιακανδάρη, ένας από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά έμπειρο Project Manager για ολοκληρωμένη διαχείριση νέων και υφιστάμενων έργων.

 

Κύρια καθήκοντα:

 • Εξεύρεση νέων sales leads στον γεωγραφικό τομέα ευθύνης
 • Εντοπισμός δυνατοτήτων cross-sales/up-sales σε υπό εξέλιξη έργα
 • Παρακολούθηση και αποτύπωση των συνθηκών και των τάσεων της αγοράς
 • Μελέτη και καταγραφή του ανταγωνισμού
 • Διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής νέων έργων (αρχικές επαφές, συναντήσεις, διερεύνηση αναγκών, δημιουργία προσφορών, συντονισμός και έλεγχος ορθής εκτέλεσης έργων, συμβουλευτική υποστήριξη πελατών, επίλυση προβλημάτων)
 • Δημιουργία στοχευμένων παρουσιάσεων προς πελάτες υποψηφίων έργων
 • Προκοστολόγηση υποψηφίων έργων, ετοιμασία νέων προσφορών και συμβάσεων σε συνεργασία με τους presales consultants του τμήματος Πωλήσεων
 • Συμβολή στη διαδικασία απολογισμού της οικονομικής ζωής των έργων του τομέα ευθύνης σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα κοστολόγησης
 • Καλλιέργεια μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων με τους πελάτες των έργων του τομέα ευθύνης
 • Διενέργεια του απαιτούμενου τακτικού reporting προς τους αποδέκτες έργων
 • Δημιουργία ad hoc reports προς τη διοίκηση

 

Απαιτούμενα προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικών Περιβάλλοντος, Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης επιχειρήσεων, ή άλλου συναφούς επιστημονικού κλάδου (θα προτιμηθούν μηχανικοί περιβάλλοντος, περιβαλλοντολόγοι και άλλες ειδικότητες που άπτονται του περιβάλλοντος, με παράλληλη όμως κατάρτιση ως προς τις αρχές της οικονομίας και της διοίκησης επιχειρήσεων)
 • Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε ανάλογη θέση
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα εργασίας και απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης του διαδικτύου και του πακέτου Microsoft Office 365®
 • Εξοικείωση στη χρήση συστημάτων ERP/CRM
 • Ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμός και έντονη επιθυμία για διαρκή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

 

Ο όμιλος προσφέρει:

 • Θέση πλήρους απασχόλησης με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ανάλογο προσόντων και εμπειρίας)
 • Bonus παραγωγικότητας βάσει επίτευξης στόχων
 • Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου και εταιρικού κινητού τηλεφώνου
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο
 • Υψηλού επιπέδου, σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@siakandaris.gr

ESPA