ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΦΕΛΙΖΟΛ (EPS)

Μέσω της συμπίεσης των αποβλήτων εξιλασμένης πολυστερίνης (EPS) σε ειδικό μηχάνημα μπρικετοποίησης, η εταιρεία μας παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας  μπρικέτας φελιζόλ. Μέσω της σημαντικής ελαχιστοποίησης του όγκου καθίσταται πλέον δυνατή η μεταφορά του σε μονάδες, οι οποίες εξειδικεύονται στην ανακύκλωσή του.

ESPA