ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΞΥΛΟ

Το ξύλο είναι ένας φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια και η διαθεσιμότητά του εμφανίσει απότομη πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια. Η αποψίλωση των δασών δεν ενδείκνυται σαν βιώσιμος τρόπος εξασφάλισης της πρώτης ύλης και εκτός αυτού, δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες πλέον της σύγχρονης κοινωνίας σε ξύλο. Η διασφάλιση ποσοτήτων ξυλείας από εναλλακτικές πηγές όπως το ανακτημένο ξύλο θα πρέπει εφεξής να αποτελεί  περιβαλλοντικά, οικονομικά  και νομοθετικά γενική κοινή επιταγή όλων των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων. Τόσο οι εταιρείες-ανακυκλωτές, όσο και οι τελικοί αποδέκτες ή οι παραγωγοί προϊόντων ξυλείας, θα πρέπει να ενθαρρύνουν και να στηρίζουν εμπορικά την ανακύκλωση αυτού του υλικού.

Η εταιρεία μας δημιούργησε μία εξειδικευμένη μονάδα ανακύκλωσης ξύλου, που λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η νομοθεσία και οι σύγχρονες ανάγκες. Διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Κατά την διαδικασία της ανακύκλωσης τα ξύλα διέρχονται εντός ειδικού μηχανήματος Shredder, θρυμματίζονται και απαλλάσσονται από τα τυχόν μεταλλικά στοιχεία (καρφιά, πρόκες, κλπ). Το καθαρό, ψιλόκοκκο και διαβαθμισμένο ξύλο είναι πλέον έτοιμο να αξιοποιηθεί είτε ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων ξυλείας (π.χ. νοβοπάν ), είτε για την παραγωγή χαρτιού και δευτερογενών καυσίμων.

 Ανακύκλωση Ξύλου

Διαθέτουμε τεμάχια ξύλου και θρύμματα ξύλου συγκεκριμένων διαστάσεων και χαμηλής υγρασίας, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ειδικές απαιτήσεις του τελικού αποδέκτη ανακυκλωμένου ξύλου για χρήση ως πρώτη ύλη ή για την παραγωγή καυσίμων.

Παράλληλα, παρέχουμε την δυνατότητα ενοικίασης του εξειδικευμένου φορητού εξοπλισμού  για επί τόπου εργασίες τεμαχισμού ή θραύσης στις εγκαταστάσεις του πελάτη μας. Σκοπός μας είναι να επιτύχουμε στον μέγιστο βαθμό μείωση του όγκου, ελαχιστοποίηση της καταναλωθείσας ενέργειας και ελάττωση του χρόνου κατά την προετοιμασία του υλικού προς ανακύκλωση στην πηγή.

ESPA