ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΜΕΤΑΛΛΑ

Τα μέταλλα (scrap) αποτελούν ένα φυσικό πόρο περιορισμένης διαθεσιμότητας και για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να τα ανακτούμε και να τα επαναπροωθούμε για ανακύκλωση σε χαλυβουργίες. Λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας σε πρώτες ύλες, οι χαλυβουργίες καλύπτουν το 50% των ετήσιων αναγκών τους από το ανακυκλωμένο μεταλλικό scrap.

Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να συλλέγει, διαχωρίζει ανάλογα με τις ποιότητες και να προωθεί για ανακύκλωση τα μέταλλα που προκύπτουν είτε από αποξηλώσεις μεταλλικών κτηρίων, είτε από βιομηχανικά ρετάλια και αποκόμματα, είτε από τη σιδηρούχα συσκευασία που προκύπτει από τον «μπλε κάδο» των δήμων.

scrap-metal

Τα μέταλλα διαχωρίζονται στις εξής βασικές κατηγορίες:

  • Λευκοσίδηρος
  • Scrap σιδήρου
  • Χαλκός
  • Ορείχαλκος
  • Αλουμίνιο
  • Ανοξείδωτο
  • Καλώδια
  • Μοτέρ
  • Ηλεκτρικό – Ηλεκτρονικό scrap
ESPA