ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΓΥΑΛΙ

Η εταιρεία μας πραγματοποιεί συλλογή, διαχωρισμό και μεταφορά γυαλιού οποιασδήποτε μορφής ή χρώματος και το προωθεί για ανακύκλωση στους κατάλληλους αποδέκτες. Το γυαλί έχει μία μοναδική ιδιότητα: μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για την παραγωγή νέων προϊόντων καθώς συνιστά ένα 100% ανακυκλώσιμο υλικό χωρίς προβλήματα υποβάθμισης ποιότητας κατά την ανακύκλωσή του.

Ανακύκλωση Γυαλί

Διαθέτουμε γυαλί διαφόρων τύπων και χρωμάτων, καθώς και  υαλόθρυμμα απαλλαγμένο από ξένες ουσίες. Το υλικό προορίζεται για ανακύκλωση σε κατάλληλες μονάδες ή χρησιμεύει ως πρώτη ύλη για την υαλουργία.

ESPA