ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ZHTEITAI PRESALES CONSULTANT

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά έμπειρο στέλεχος πλήρους απασχόλησης για τη θέση του Presales Consultant του τμήματος Πωλήσεων με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας.

 

Κύρια καθήκοντα:

 • Έρευνα αγοράς για την εξεύρεση sales leads σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια
 • Παρακολούθηση και αποτύπωση των συνθηκών και των τάσεων της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, καθώς και του εγχώριου ανταγωνισμού
 • Κοστολόγηση, αποτίμηση έργων αλλά και ετοιμασία νέων προσφορών σε συνεργασία με τους account managers του ομίλου
 • Παρακολούθηση της πορείας των έργων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, καθώς και αποτίμηση κάθε έργου/πελάτη
 • Δημιουργία reporting προς τη διοίκηση
 • Υποστήριξη πελατών και συντονισμός επίλυσης ενδεχομένων προβλημάτων κατά την εκτέλεση των έργων

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης επιχειρήσεων, ή άλλου συναφούς επιστημονικού κλάδου
 • Προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον τριών (3) ετών σε θέση υποστήριξης πωλήσεων/κοστολόγησης με εμπειρία σε reporting, budgeting, forecasting
 • Πολύ καλή γνώση του πακέτου MS Office και ειδικότερα άριστη γνώση του προγράμματος Excel (χρήση συναρτήσεων, pivot tables, μοντελοποίηση κοστολόγησης και αποτίμησης έργων κλπ.)
 • Εξοικείωση με συστήματα ERP/CRM και κατά προτίμηση πολύ καλή γνώση περιβάλλοντος Softone
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης των μηχανών αναζήτησης για διενέργεια ερευνών αγοράς και άντληση εξειδικευμένων πληροφοριών από αξιόπιστες πηγές κατά περίπτωση
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα εργασίας και απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Ομαδικό πνεύμα και έντονη επιθυμία για διαρκή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης ο όμιλος προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ανάλογο προσόντων και εμπειρίας)
 • Bonus παραγωγικότητας βάσει επίτευξης στόχων
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@siakandaris.gr