ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ZHTEITAI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά έμπειρο χημικό μηχανικό ή γεωπόνο ή μηχανικό περιβάλλοντος να εργαστεί ως υπεύθυνος ανάπτυξης πωλήσεων της μονάδας κομποστοποίησης του ομίλου.

Κύρια καθήκοντα:

 • Έρευνα αγοράς για την εξεύρεση sales leads σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια αναφορικά με εισερχόμενες πρώτες ύλες για τη μονάδα κομποστοποίησης
 • Έρευνα αγοράς για την εξεύρεση sales leads σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια αναφορικά με τους τελικούς αποδέκτες-πελάτες του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού προϊόντος
 • Παρακολούθηση και αποτύπωση των συνθηκών και των τάσεων της εγχώριας αγοράς εδαφοβελτιωτικών προϊόντων, καθώς και του ανταγωνισμού
 • Κοστολόγηση έργων και ετοιμασία νέων προσφορών
 • Παρακολούθηση της πορείας των έργων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, καθώς και αποτίμηση κάθε έργου/πελάτη
 • Συνεχής υποστήριξη των πελατών και επίλυση ενδεχομένων προβλημάτων κατά την εκτέλεση των έργων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Γεωπόνου, ή άλλου συναφούς επιστημονικού κλάδου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στη διαχείριση απορριμμάτων
 • Κατ’ ελάχιστον τριετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Επιθυμητή εμπειρία πάνω σε διαχείριση προτύπων ποιότητας
 • Πολύ καλή γνώση του πακέτου MS OFFICE
 • Εξοικείωση με συστήματα ERP/CRM
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα εργασίας και απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμός και έντονη επιθυμία για διαρκή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης ο όμιλος προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ανάλογο προσόντων και εμπειρίας)
 • Bonus παραγωγικότητας βάσει επίτευξης στόχων
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@siakandaris.gr, ilias.michopoulos@siakandaris.gr