ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ZHTEITAI ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Περιγραφή Εργασίας

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στο χώρο της Ανακύκλωσης, ενδιαφέρεται να προσλάβει ηλεκτρολόγο με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας .

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

· Απόφοιτος ΤΕΙ με κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας / Αυτοματισμού ή Τεχνικής Σχολής ή άλλου ιδρύματος αντίστοιχης και αναγνωρισμένης αξίας.

· Άριστη γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου και δυνατότητα επεξεργασίας αυτού.

· Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

· Γνώση χρήσης Η/Υ και Autocad.

· Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε βιομηχανικό τομέα.

· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που διαμένουν στη Χαλκίδα, το Σχηματάρι ή σε κοντινές περιοχές

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ :

  • Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών συνδέσεων και παροχών καθώς και των αυτοματισμών μηχανών παραγωγής και συσκευασίας
  • Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών συνδέσεων και παροχών καθώς και των αυτοματισμών υποστηρικτικών εξοπλισμών του εργοστασίου
  • Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτηρίων του εργοστασίου και των γραφείων (ισχυρά και ασθενή)
  • Διεξαγωγή κάθε είδους ηλεκτρολογικών / μηχανολογικών / τεχνικών εργασιών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

  • Σταθερή και πλήρη απασχόληση
  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ανάλογο προσόντων και εμπειρίας)
  • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22620 58211

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος