ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ αναζητά εργοδηγό για την κάλυψη της θέσης του υπευθύνου λειτουργίας της μονάδας της στο Σχηματάρι Βοιωτίας 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Επίβλεψη και συντονισμός όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων, φορτώσεων και εκφορτώσεων
 • Καθορισμός και προγραμματισμός όλων των εργασιών
 • κατανομή των εργαζομένων για την άριστη εκτέλεση των υπό εκτέλεση έργων
 • Οργάνωση της καθαριότητας και επίβλεψη της ευταξίας των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης υλικών
 • Οργάνωση της καθαριότητας και επίβλεψη του συνόλου του εξοπλισμού
 • Εξασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (καθαρισμός, λίπανση, κλπ)
 • Παραλαβή και έλεγχος εισερχομένων φορτίων (καθαρότητα, υγρασία, ποιότητα)
 • Ανάλυση εισερχόμενων φορτίων
 • Επικοινωνία με τις πωλήσεις για τα θέματα ποιότητας των παραλαμβανόμενων και των πωληθέντων υλικών
 • Ενημέρωση αποθήκης (υλικά προς πώληση ή για εσωτερική μεταφορά)
 • Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων των στοιχείων παραγωγής  φορτώσεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των κατά περίπτωση αρμοδίων αποδεκτών

 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:·

 •  Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής
 • Πρακτική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και εμπειρία στην βιομηχανική παραγωγική διαδικασία
 • Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εξοικείωση με τους Η/Υ και με τη χρήση MS Office.
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που διαμένουν στην περιοχή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Σταθερή και πλήρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Τοποθεσία Θέσης Εργασίας: Σχηματάρι Βοιωτίας


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
: hr@siakandaris.gr