ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (hr)

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στο χώρο της διαχείρισης απορριμμάτων και της παροχής υπηρεσιών, έχοντας καταφέρει να προβάλει δυναμική παρουσία στον κλάδο τα τελευταία 12 χρόνια, ενδιαφέρεται να προσλάβει προϊστάμενο  για το Τμήμα Προσωπικού, με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας .

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ :

 • Επιλογή προσωπικού-συνεντεύξεις- διαχείριση αγγελιών κλπ
 • Προσλήψεις προσωπικού
 • Απολύσεις προσωπικού
 • Μισθοδοσία
 • Έλεγχος προσωπικού
 • Εργατικά θέματα
 • Ανάρτηση ανακοινώσεων
 • Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών εταιρικών στόχων marketing
 • Εταιρική εξωστρέφεια (social media)

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Απόφοιτος ΑΕΙ
 • Ειδίκευση στην Ψυχολογία ή παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων
 • Άριστη γνώση Η/Υ ( Word, Excel, Internet, Outlook, Windows, PowerPoint, Softone κλπ).
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή όμοια ενασχόληση
 • Γνώση χρήσης συστήματος ERP
 • Γνώση Αγγλικών

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών :  hr@siakandaris.gr με κοινοποίηση στο ifigeneia.siakandari@siakandaris.gr