ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στο χώρο της διαχείρισης απορριμμάτων και της παροχής υπηρεσιών, έχοντας καταφέρει να προβάλει δυναμική παρουσία στον κλάδο τα τελευταία 12 χρόνια, ενδιαφέρεται να προσλάβει για την ενδυνάμωση του Τμήματος Προμηθειών τεχνολόγο μηχανολόγο με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας .

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Απόφοιτος ΤΕΙ Μηχανολογίας
 • Πρακτική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη ανάγνωση μηχανολογικού σχεδίου και γνώση Autocad
 • Άριστη χρήση  Η/Υ καi MS Office.
 • Άριστες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτικές ικανότητες, ευσυνειδησία, υπευθυνότητα και συνέπεια.

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που διαμένουν στη Χαλκίδα, το Σχηματάρι ή σε κοντινές περιοχές

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ :

 • Επίβλεψη και τήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εύρυθμη διευθέτηση, τακτοποίηση , διακίνηση και φύλαξη όλων των υλικών της αποθήκης
 • Διαπραγμάτευση και τακτοποίηση συγκριτικών προσφορών
 • Διεκπεραίωση παραγγελιών σύμφωνων με σαφείς προδιαγραφές και εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
 • Έλεγχος stock  αποθήκης
 • Έκδοση αναφορών τεχνικών θεμάτων με KPI’s που αφορούν στη συντήρηση και
 •  reporting των δεικτών βάσει απαιτήσεων της Διοίκησης.
 • εργασιών μηχανολογικής ή εν γένει τεχνικής φύσης
 • Επανέλεγχος ολοκληρωμένων συντηρήσεων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο μηχανολόγο της εταιρείας και
 • Ποιοτικός έλεγχος υλικών-προϊόντων παραλαβής
 • Επιμέλεια και αναζήτηση ανταλλακτικών, εξοπλισμού παραγωγής καθώς και εναλλακτικών λύσεων.
 • Διενέργεια, παρακολούθηση και επιτάχυνση των εντολών αγοράς
 • Παρουσίαση των σχετικών αναφορών στον υπεύθυνο μηχανολόγο και στο ΔΣ της επιχείρησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 • Άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση βλάβης και φροντίδα για την αποκατάστασή της σε εύλογο χρόνο, ώστε να μην παρακωλύεται η ροή της παραγωγικής διαδικασίας
 • Συνεργασία με τον Διευθυντή Παραγωγής της μονάδας για την από κοινού άμεση επίλυση προβλημάτων δυσλειτουργίας και την αντιμετώπιση βλαβών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Σταθερή και πλήρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ανάλογο προσόντων και εμπειρίας)
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Τοποθεσία Θέσης Εργασίας:

 • Σχηματάρι, Στερεά Ελλάδα

Απαιτούμενη εκπαίδευση:

 • Πτυχίο ΤΕΙ

Απαιτούμενη γλώσσα:

 • Αγγλικά

Αποστολή βιογραφικών στο : hr@siakandaris.gr