ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών ή συναφούς τμήματος
 • πρακτική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση για τουλάχιστον 5 χρόνια
 • άριστη γνώση Αγγλικών
 • άριστη ικανότητα ανάγνωσης μηχανολογικού σχεδίου
 • γνώση Autocad
 • εξοικείωση με Η/Υ και με τη χρήση MS Office
 • διοικητικές και οργανωτικές δεξιότητες

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

Ο εργαζόμενος θα είναι υπεύθυνος για:

 •  την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 • τη συντήρηση και επισκευή όλων των μηχανημάτων, οχημάτων, κινητού εξοπλισμού
 • συντήρηση και επισκευή της γραμμής παραγωγής (ΚΔΑΥ)
 • καθημερινό έλεγχο, συντήρηση και αξιολόγηση αξιοπιστίας του εξοπλισμού των γραμμών παραγωγής καθώς και του κινητού εξοπλισμού.
 • την επίβλεψη όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας
 • την οργάνωση τακτικής προληπτικής συντήρησης
 • τον καθορισμό πλάνου τακτικής συντήρησης και
 •  ετήσιο προϋπολογισμό
 • να κινητοποιείται άμεσα σε περίπτωση βλάβης φροντίζοντας για την αποκατάστασή της σε εύλογο χρόνο, ώστε να μην παρακωλύεται η ροή της παραγωγικής διαδικασίας.
 • να βρίσκεται σε άρρηκτη συνεργασία με τον Διευθυντή Παραγωγής της μονάδας για την από κοινού άμεση επίλυση προβλημάτων δυσλειτουργίας και αντιμετώπισης βλαβών.
 • να επιμελείται την αναζήτηση ανταλλακτικών και εξοπλισμού παραγωγής καθώς και εναλλακτικών λύσεων σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Τμήματος Προμηθειών της εταιρείας.
 • να εκδίδει τακτικά αναφορές τεχνικών θεμάτων με KPI’s που αφορούν στη συντήρηση
 • να κάνει reporting των δεικτών βάσει απαιτήσεων της Διοίκησης
 • να συνεργάζεται και να παρέχει τεχνική υποστήριξη προς τη Δ/νση Προμηθειών για τα θέματα αγορών ανταλλακτικών, υλικών και εξοπλισμού.
 • να αναλαμβάνει το σχεδιασμό και εκτέλεση των νέων έργων που αφορούν στις γραμμές παραγωγής και την αγορά νέου εξοπλισμού

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Σταθερή και πλήρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ανάλογο προσόντων και εμπειρίας)
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά και ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Τοποθεσία: Σχηματάρι, Στερεά Ελλάδα

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Πτυχίο

Αποστολή Βιογραφικών στο hr@siakandaris.gr