ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από Editor στις 17 Μαΐου, 2022

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό ως Υπεύθυνο Εγκατάστασης στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ :

 • τήρηση των περιβαλλοντικών, πυροσβεστικών, εργατικών και λοιπών όρων που προκύπτουν από τις  άδειες της εταιρείας
 • επίβλεψη του αύλειου και του στεγασμένου χώρου παραγωγής
 • επιμέλεια συντήρησης  όλου του στατικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας παραγωγής (βάσει προδιαγραφών κατασκευαστή)
 • επιμέλεια συντήρησης  των μηχανημάτων έργου (κλαρκ, jcb)  της παραγωγής (βάσει προδιαγραφών κατασκευαστή)
 • διαχείριση και προγραμματισμός εργολάβων για τη συντήρηση των χώρων αρμοδιότητάς του (πχ κάμερες, φωτισμός, κανόνια πυρόσβεσης κλπ)
 • καθημερινός έλεγχος αξιοπιστίας του εξοπλισμού παραγωγής (στατικού και κινητού) και των μηχανημάτων έργου.
 • άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση βλάβης και αποκατάστασή της σε εύλογο χρόνο ώστε να μην παρακωλύεται η ροή της παραγωγικής διαδικασίας.
 • συνεργασία και παροχή τεχνικής υποστήριξη προς την τεχνική Δ/νση
 • συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO της εταιρείας
 • τήρηση μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών ή συναφούς σχολής
 • Πρακτική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση για τουλάχιστον 5 χρόνια
 • Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη ανάγνωση μηχανολογικού σχεδίου και γνώση Autocad
 • Εξοικείωση με τους Η/Υ και με τη χρήση MS Office.
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Σταθερή και πλήρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

 

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που διαμένουν στην περιοχή

Αποστολή βιογραφικών στο: hr@siakandaris.gr

ESPA