ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Από Editor στις 3 Αυγούστου, 2023

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά Χειριστή Συσκευαστικής Μηχανής στη Ριτσώνα Ευβοίας.

Ο κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη :

 • Της ρύθμισης και προετοιμασίας των μηχανών  σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παραγωγής και τις τεχνικές οδηγίες του κάθε προϊόντος
 • Του χειρισμού των μηχανών, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες αποδόσεις και την παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας τους
 • Της τροφοδοσίας της γραμμής παραγωγής με τα απαραίτητα υλικά και τον έλεγχο του τελικού προϊόντος
 • Της συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, της εύρυθμης λειτουργίας και της επίτευξης των στόχων παραγωγικότητας
 • Της συμπλήρωσης των ημερησίων εγγράφων σχετικά με την παραγωγή και την λειτουργία των μηχανών
 • Την επίτευξη των στόχων ποιότητας και παραγωγικότητας της γραμμής παραγωγής
 • Συμμόρφωση με τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας της εταιρείας.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ Αυτοματισμού,  Ηλεκτρολογίας ή σχετικής σχολής
 • Εργατικός, Υπεύθυνος Μεθοδικός, Οργανωτικός, Τακτικός, δίνοντας σημασία στη λεπτομέρεια
 • Προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα και την επίτευξη των στόχων του τμήματος
 • Αντίληψη και εφαρμογή διαδικασιών Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Υπευθυνότητα, ευστροφία και ευγένεια
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα συνυπολογιστεί θετικά

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Πλήρης απασχόληση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών: hr@siakandaris.gr

ESPA