ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Από Editor στις 3 Ιουλίου, 2023

Είσαι χειριστής με επαγγελματική άδεια και εμπειρία;

Διακρίνεσαι από συνέπεια, πειθαρχία και επαγγελματισμό;

Η εταιρία ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στο χώρο της διαχείρισης απορριμμάτων και της παροχής υπηρεσιών με δυναμική παρουσία στο κλάδο τα τελευταία 12 χρόνια, ζητά να προσλάβει για την ενδυνάμωση του τομέα παραγωγής, Επαγγελματία Χειριστή με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής.

 

Ο ρόλος περιλαμβάνει:

· Ανυψωτικές Εργασίες, Τροφοδοσία μηχανημάτων, Φόρτωση και Εκφόρτωση, Μεταφορές, Θραύση υλικών

 

Απαραίτητα προσόντα:

· Απόφοιτος Λυκείου ή τεχνικής σχολής

· Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

· 5+ χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση

· Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου B’ ομάδας για τις ακόλουθες ειδικότητες:

1η – Εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές (ειδικότερα 1.3, 1.5)
2η – Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων (ειδικότερα 2.3, 2.7)
Επιθυμητές οι κατηγορίες 1.9, 2.1 και 2.5

· Βασικές γνώσεις Αγγλικών

· Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας

· Συνέπεια, Επαγγελματισμός

 

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 

Η εταιρία παρέχει:

· Ανταγωνιστικές Αποδοχές

· Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από ομαδικό πνεύμα, συνεργασία και διαρκή εκπαίδευση και εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2262058211

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος

Αποστολή βιογραφικών: hr@siakandaris.gr

ESPA