ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Από Editor στις Σεπτέμβριος 29, 2017

Υπεύθυνος λειτουργίας μονάδας – Εργοδηγός
VASTE EVO EVOLUTION – ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ Ε.Π.Ε. – ΑσπρόπυργοςΗ εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ, αναζητά εργοδηγό για την κάλυψη της θέσης του υπευθύνου λειτουργίας της μονάδας της στη Φυλή Ασπροπύργου.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:·         Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής

 • Πρακτική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση για 5 χρόνια
 • Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εξοικείωση με τους Η/Υ και με τη χρήση MS Office.
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που διαμένουν στην περιοχή

 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Επίβλεψη και συντονισμός όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων και φορτώσεων
 • Καθορισμός και προγραμματισμός όλων των εργασιών και κατανομή των εργαζομένων για την άριστη εκτέλεση τους
 • Οργάνωση της καθαριότητας και επίβλεψη της ευταξίας των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης υλικών καθώς και του συνόλου του εξοπλισμού
 • Εξασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και του καθαρισμού και της λίπανσης του
 • Παραλαβή και έλεγχος εισερχομένων φορτίων (καθαρότητα, υγρασία, ποιότητα)
 • Επικοινωνία με τις πωλήσεις για τα θέματα ποιότητας των παραλαμβανόμενων και των πωληθέντων υλικών
 • Ενημέρωση αποθήκης (υλικά προς πώληση ή για εσωτερική μεταφορά)

·         Έλεγχος Παραστατικών-ΔΑ (ορθότητα στοιχείων, υπογραφές, κ.λπ.)

 • Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων στοιχείων παραγωγής και φορτώσεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των κατά περίπτωση αρμοδίων αποδεκτών

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

·         Σταθερή και πλήρη απασχόληση

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

·         Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Τοποθεσία Θέσης Εργασίας: Φυλή, Ασπρόπυργος Αττικής


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
: hr@siakandaris.gr