ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Από Admin στις 5 Ιανουαρίου, 2021

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά έμπειρο  γεωπόνο ή μηχανικό περιβάλλοντος να εργαστεί ως υπεύθυνος λειτουργίας στη νέα μονάδα κομποστοποίησης του ομίλουη οποία βρίσκεται στη Ριτσώνα Ευβοίας.

Κύρια καθήκοντα και ρόλοι:

• Επίβλεψη και συντονισμός όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων, φορτώσεων και εκφορτώσεων

• Προγραμματισμός, κατανομή και εποπτεία των εργαζομένων για την άριστη εκτέλεση των εργασιών

• Καθαριότητα και ευταξία των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης υλικών

•Επίβλεψη εξοπλισμού-εξασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (καθαρισμός, λίπανση, κλπ), των μηχανημάτων έργου, του χημείου και των μετρητικών οργάνων

• Παραλαβή και έλεγχος εισερχομένων φορτίων (ποιοτικός έλεγχος, ανάλυση οργανικών φορτίων και φορτίων ΖΥΠ, συμπλήρωση εντύπων)

• Επίβλεψη υγειονοποίησης και ωρίμανσης υλικού

• Επικοινωνία με τις πωλήσεις για τα θέματα ποιότητας των παραλαμβανόμενων και των προς πώληση υλικών

• Ενημέρωση αποθήκης (υλικά προς πώληση)

• χημικές και βιολογικές αναλύσεις δειγμάτων

• Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων των στοιχείων παραγωγής φορτώσεων

• διορθωτικές ενέργειες για βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού

• έρευνα αγοράς για την εξεύρεση sales leads σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια αναφορικά με εισερχόμενες πρώτες ύλες για τη μονάδα κομποστοποίησης

• Εύρεση πελατολογίου- έρευνα αγοράς για την εξεύρεση sales αναφορικά με τους τελικούς αποδέκτες-πελάτες του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού προϊόντος

• Κοστολόγηση έργων και ετοιμασία νέων προσφορών- παρακολούθηση της πορείας των έργων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, καθώς και αποτίμηση κάθε έργου/πελάτη

• Συνεχής υποστήριξη των πελατών και επίλυση ενδεχομένων προβλημάτων κατά την εκτέλεση των έργων

 

Απαραίτητα προσόντα:

· Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Γεωπόνου, ή άλλου συναφούς επιστημονικού κλάδου

· Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στη διαχείριση απορριμμάτων ή MBA

· Ικανότητα εργασίας και απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης

· Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες

· 4-6 έτη εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον σε ανάλογη θέση

· Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας

· Ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμός και έντονη επιθυμία για διαρκή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη

· Επιθυμητή εμπειρία πάνω σε διαχείριση προτύπων ποιότητας

· Πολύ καλή γνώση του πακέτου MS OFFICE

· Γνώση κι εμπειρία χρήσης συστήματος ERP/CRΜ

· Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης ο όμιλος προσφέρει:

· Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ανάλογο προσόντων και εμπειρίας)

· Bonus παραγωγικότητας βάσει επίτευξης στόχων

· Εταιρικό κινητό τηλέφωνο

· Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο

· Σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

 

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Τοποθεσία Θέσης Εργασίας: Ριτσώνα Ευβοίας (Υποκατάστημα)

Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης: 21/12/2020

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση, Μόνιμος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22620 58211 (εσωτ. *256)

Υπεύθυνη hr: Τζαφέρου Εύη

Αποστολή βιογραφικών στο : hr@siakandaris.gr

ESPA