ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Από Editor στις 27 Οκτωβρίου, 2023

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά έμπειρο χημικό μηχανικό, γεωπόνο ή μηχανικό περιβάλλοντος να εργαστεί ως υπεύθυνος λειτουργίας στη νέα μονάδα κομποστοποίησης του ομίλου, η οποία βρίσκεται στη Ριτσώνα Ευβοίας.

 

Κύρια καθήκοντα και ρόλοι:

 • Επίβλεψη και συντονισμός όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων, φορτώσεων και εκφορτώσεων
 • προγραμματισμός, κατανομή και εποπτεία των εργαζομένων για την άριστη εκτέλεση των εργασιών
 • καθαριότητα και ευταξία των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης υλικών
 • επίβλεψη εξοπλισμού-εξασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (καθαρισμός, λίπανση, κλπ), των μηχανημάτων έργου, του χημείου και των μετρητικών οργάνων
 • Παραλαβή και έλεγχος εισερχομένων φορτίων (ποιοτικός έλεγχος, ανάλυση οργανικών φορτίων και φορτίων ΖΥΠ, συμπλήρωση εντύπων)
 • Επίβλεψη υγειονοποίησης και ωρίμανσης υλικού
 • Επικοινωνία με τις πωλήσεις για τα θέματα ποιότητας των παραλαμβανόμενων και των προς πώληση υλικών
 • Ενημέρωση αποθήκης (υλικά προς πώληση)
 • χημικές και βιολογικές αναλύσεις δειγμάτων
 • Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων των στοιχείων παραγωγής φορτώσεων
 • διορθωτικές ενέργειες για βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού
 • έρευνα αγοράς για την εξεύρεση sales leads σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια αναφορικά με εισερχόμενες πρώτες ύλες για τη μονάδα κομποστοποίησης
 • Εύρεση πελατολογίου- έρευνα αγοράς για την εξεύρεση sales αναφορικά με τους τελικούς αποδέκτες-πελάτες του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού προϊόντος
 • Κοστολόγηση έργων και ετοιμασία νέων προσφορών- παρακολούθηση της πορείας των έργων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, καθώς και αποτίμηση κάθε έργου/πελάτη
 • Συνεχής υποστήριξη των πελατών και επίλυση ενδεχομένων προβλημάτων κατά την εκτέλεση των έργων

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Γεωπόνου, ή άλλου συναφούς επιστημονικού κλάδου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στη διαχείριση απορριμμάτων ή MBA
 • Ικανότητα εργασίας και απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • 4-6 έτη εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον σε ανάλογη θέση
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμός και έντονη επιθυμία για διαρκή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Επιθυμητή εμπειρία πάνω σε διαχείριση προτύπων ποιότητας
 • Πολύ καλή γνώση του πακέτου MS OFFICE
 • Γνώση κι εμπειρία χρήσης συστήματος ERP/CRΜ
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης ο όμιλος προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ανάλογο προσόντων και εμπειρίας)
 • Bonus παραγωγικότητας βάσει επίτευξης στόχων
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο
 • Σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

 

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Τοποθεσία Θέσης Εργασίας: Ριτσώνα Ευβοίας (Υποκατάστημα)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22620 58211 (εσωτ. *256)

Υπεύθυνη hr: Τζαφέρου Εύη

Αποστολή βιογραφικών στο: hr@siakandaris.gr

ESPA