ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Από Editor στις 5 Ιανουαρίου, 2024

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά έμπειρο Γεωπόνο, Μηχανικό Περιβάλλοντος ή Χημικό Μηχανικό να εργαστεί ως Υπεύθυνος Παραγωγής στη νέα Μονάδα Κομποστοποίησης του Ομίλου, η οποία βρίσκεται στη Ριτσώνα Ευβοίας.

 

Κύρια καθήκοντα και ρόλοι:

 • Παραλαβή και έλεγχος εισερχομένων φορτίων (ποιοτικός έλεγχος, ανάλυση οργανικών φορτίων , ειδική διαχείριση ΖΥΠ, συμπλήρωση εντύπων)
 • Ενημέρωση αποθήκης (υλικά προς δημιουργία σειραδιών-batches και τελικά προϊόντα προς πώληση )
 • Δημιουργία γραμμών παραγωγής compost( batches)
 • Επίβλεψη υγειονοποίησης και ωρίμανσης υλικού
 • Χημικές και βιολογικές αναλύσεις δειγμάτων- επικοινωνία με εξωτερικό χημείο με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση των δειγμάτων και την αποτύπωση των απαραίτητων ενεργειών βελτιστοποίησης.
 • Επικοινωνία με τις πωλήσεις για τα θέματα ποιότητας των παραλαμβανόμενων και των προς πώληση υλικών
 • Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων των στοιχείων παραγωγής φορτώσεων
 • Διορθωτικές ενέργειες για βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού
 • Έρευνα αγοράς για την εξεύρεση sales leads σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια αναφορικά με εισερχόμενες πρώτες ύλες για τη μονάδα κομποστοποίησης
 • Reporting κομποστοποιημένων αποβλήτων προς τους πελάτες
 • Επίβλεψη και συντονισμός όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων, φορτώσεων και εκφορτώσεων που αφορούν στον τομέα κομποστοποίησης.
 • Προγραμματισμός, κατανομή και εποπτεία των εργαζομένων για την άριστη εκτέλεση των εργασιών και την βέλτιστη χρήση-ενασχόληση των μηχανημάτων έργου (turner, κόσκινο, φορτωτές, χειριστές κλπ)
 • Καθαριότητα και ευταξία των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης υλικών
 • Επίβλεψη εξοπλισμού-εξασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του χημείου και των μετρητικών οργάνων
 • Διεύρυνση πελατολογίου – έρευνα αγοράς για την εξεύρεση επιθυμητών α’ υλών(αποβλήτων) απαραίτητων για την κομποστοποίηση.
 • Συνεχής υποστήριξη των πελατών και επίλυση ενδεχομένων προβλημάτων κατά την εκτέλεση των έργων

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπόνου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Χημικού Μηχανικού ή άλλου συναφούς επιστημονικού κλάδου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στη διαχείριση απορριμμάτων-κομποστοποίηση ή MBA
 • Ικανότητα εργασίας και απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • 3 έτη εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον σε ανάλογη θέση
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμός και έντονη επιθυμία για διαρκή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Επιθυμητή εμπειρία πάνω σε διαχείριση προτύπων ποιότητας
 • Πολύ καλή γνώση του πακέτου MS OFFICE
 • Γνώση κι εμπειρία χρήσης συστήματος ERP/CRΜ
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης ο όμιλος προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ανάλογο προσόντων και εμπειρίας)
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο
 • Σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Τοποθεσία Θέσης Εργασίας: Ριτσώνα Ευβοίας

Αποστολή βιογραφικών στο: hr@siakandaris.gr

ESPA