ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Από Editor στις 22 Νοεμβρίου, 2021

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά έμπειρο μηχανικό παραγωγής και διοίκησης (ΜΠΔ) , μηχανολόγο μηχανικό ή  μηχανικό περιβάλλοντος  να εργαστεί ως υπεύθυνος λειτουργίας στον Ασπρόπυργο

 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ:

 • Επίβλεψη και συντονισμός όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων, φορτώσεων και εκφορτώσεων
 • προγραμματισμός, κατανομή και εποπτεία των εργαζομένων για την άριστη εκτέλεση των εργασιών
 • καθαριότητα και ευταξία των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης υλικών
 • επίβλεψη εξοπλισμού-εξασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (καθαρισμός, λίπανση, κλπ), των μηχανημάτων έργου
 • Παραλαβή και έλεγχος εισερχομένων φορτίων (ποιοτικός έλεγχος, συμπλήρωση εντύπων)
 • Επικοινωνία με τις πωλήσεις για τα θέματα ποιότητας των παραλαμβανόμενων και των προς πώληση υλικών
 • Ενημέρωση αποθήκης (υλικά προς πώληση)
 • Τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων των στοιχείων παραγωγής φορτώσεων
 • Συνεχής υποστήριξη των πελατών και επίλυση ενδεχομένων προβλημάτων κατά την εκτέλεση των έργων

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ΜΠΔ, Μηχανολόγου Μηχανικού , Μηχανικού Περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς επιστημονικού κλάδου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στη διαχείριση απορριμμάτων ή MBA
 • Ικανότητα εργασίας και απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • 4-6 έτη εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον σε ανάλογη θέση
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμός και έντονη επιθυμία για διαρκή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Επιθυμητή εμπειρία πάνω σε διαχείριση προτύπων ποιότητας
 • Πολύ καλή γνώση του πακέτου MS OFFICE
 • Γνώση κι εμπειρία χρήσης συστήματος ERP/CRΜ
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΣΗΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ανάλογο προσόντων και εμπειρίας)
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο
 • Σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

 

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Τοποθεσία Θέσης Εργασίας: Ασπρόπυργος Αττικής (Υποκατάστημα)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22620 58211 (εσωτ. *256)

Υπεύθυνη hr: Τζαφέρου Εύη

Αποστολή βιογραφικών στο: hr@siakandaris.gr