ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Από Editor στις 20 Φεβρουαρίου, 2024

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά έμπειρο μηχανικό παραγωγής και διοίκησης (ΜΠΔ) ή μηχανολόγο μηχανικό ή μηχανικό περιβάλλοντος να εργαστεί ως υπεύθυνος παραγωγής (εργοδηγός) στον Ασπρόπυργο Αττικής. Ο όμιλος Σιακανδάρη διαθέτει εγκαταστάσεις στις μεγαλύτερες και πιο δραστήριες βιομηχανικές περιοχές της χώρας: Σχηματάρι, Ριτσώνα και Ασπρόπυργο.

Κύρια καθήκοντα και ρόλοι:
• Παραλαβή και έλεγχος εισερχομένων φορτίων (ποιοτικός έλεγχος, συμπλήρωση εντύπων, εποπτεία )
• Τήρηση και καθημερινό update αποθήκης (υλικά προς πώληση/εξαγωγή)
• Τήρηση, οργάνωση και έλεγχος αρχείων παραγωγής και φορτώσεων
• καθαριότητα και ευταξία των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης υλικών
• προγραμματισμός, κατανομή και εποπτεία των εργαζομένων της παραγωγής για την άριστη εκτέλεση των εργασιών
• επίβλεψη εξοπλισμού-εξασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (καθαρισμός, λίπανση, κλπ), των μηχανημάτων έργου
• Διαρκής επαφή με το τμήμα πωλήσεων για τα θέματα ποιότητας των παραλαμβανόμενων και των προς πώληση υλικών

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ τεχνικού κλάδου όπως Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς επιστημονικού κλάδου
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στη διαχείριση απορριμμάτων
• Ικανότητα εργασίας και απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης
• Καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
• 4-6 έτη εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον σε ανάλογη θέση
• Καλή προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμός και έντονη επιθυμία για διαρκή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
• Εμπειρία πάνω σε διαχείριση προτύπων ποιότητας
• Πολύ καλή γνώση του πακέτου MS OFFICE
• Γνώση κι εμπειρία χρήσης συστήματος ERP/CRΜ

Προσφέρουμε:
• Σταθερή και πλήρη απασχόληση
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
• Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

*Ο ενδιαφερόμενος θα λάβει εκπαίδευση κατά το πρώτο διάστημα εργασίας από έμπειρα στελέχη. Στο πλαίσιο αυτό, θα απαιτηθεί τουλάχιστον για ένα μήνα προσέλευση στην εγκατάσταση Σχηματαρίου, όπου φιλοξενούνται και τα κεντρικά γραφεία του ομίλου.

*Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που διαμένουν στην περιοχή

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Τοποθεσία Θέσης Εργασίας: Ασπρόπυργος Αττικής (Υποκατάστημα)

Αποστολή βιογραφικών: hr@siakandaris.gr

ESPA