ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ

Από Editor στις 10 Ιανουαρίου, 2023

O όμιλος Σιακανδάρη, ένας από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενδιαφέρεται να προσλάβει Τεχνίτη Συντηρητή για το Τεχνικό Τμήμα- Τμήμα Συντηρήσεων με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας.

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ:
Συμμετοχή στις προληπτικές και έκτακτες εργασίες συντήρησης του σταθερού εξοπλισμού
Συμμετοχή στις συντηρήσεις φορτηγών και μηχανημάτων έργου
Συμμετοχή σε εργασίες συντήρησης εκτός έδρας
Διάγνωση βλαβών και επίλυση προβλημάτων εξοπλισμού
Καθημερινή, λεπτομερής αναφορά βλαβών, επισκευών και αναλωθέντων υλικών στην Τεχνική Διεύθυνση

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Απόφοιτος ΤΕΙ / ΙΕΚ τμήματος Μηχανολογίας οχημάτων ή Μηχανολόγων μηχανικών
Εμπειρία σε συντηρήσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμό
Εμπειρία σε συντηρήσεις μηχανημάτων έργου και τροχοφόρων
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Θέληση για συνεχή μάθηση και βελτίωση στο αντικείμενο εργασίας
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ:

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
Γνώση και άδεια χειρισμού μηχανημάτων έργου (ανυψωτικά, χωματουργικά, γερανοφόρα)
Γνώση υδραυλικών συστημάτων
Ικανότητα ανάγνωσης μηχανολογικού/ηλεκτρολογικού σχεδίου

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που διαμένουν στη Χαλκίδα, το Σχηματάρι ή σε κοντινές περιοχές

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
Σταθερή και πλήρη απασχόληση
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@siakandaris.gr

ESPA