ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΠΡΕΣΕΣ BERGMANN: ΤΟ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ

Από Editor στις 3 Ιουνίου, 2021

Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων είναι ένας ιδιαίτερα απαιτητικός κλάδος λόγω της υψηλής υγειονομικής σπουδαιότητας των υλικών και των αυστηρών απαιτήσεων για την ασφαλή μεταφορά τους. Ο όμιλος Σιακανδάρη, στοχεύοντας στην ικανοποίηση και των πιο απαιτητικών αναγκών των πελατών του και στην ενίσχυση της αλυσίδας εξυπηρέτησης της κυκλικής οικονομίας, προχώρησε στην προμήθεια είκοσι υπερσύγχρονων στεγανών ηλεκτρικών πρεσών του γερμανικού κατασκευαστικού οίκου Bergmann- μία επένδυση ύψους άνω των 300.000€.

Oι συγκεκριμένες πρέσες προορίζονται για τη συλλογή και ασφαλή μεταφορά υδαρών οργανικών αποβλήτων. Μάλιστα, ήδη ξεκίνησε η παραλαβή των πρώτων παρτίδων των συγκεκριμένων πρεσών στη μονάδα κομποστοποίησης του ομίλου στη Ριτσώνα Ευβοίας. Οι πρέσες Bergmann στεγανού τύπου διαθέτουν κρουνό αποστράγγισης υγρών, ενώ το ύψος φόρτωσης των αποβλήτων μέσα στον ενσωματωμένο θάλαμο απόρριψης μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1,6 μέτρα χωρίς να υπάρξει η παραμικρή διαρροή τυχόν υγρού υπολείμματος. Ο θάλαμος απόρριψης διαθέτει επίσης ανοιγόμενο καπάκι ερμητικού κλεισίματος, ώστε να επιτυγχάνεται περιορισμός των οσμών αλλά και να παρέχεται μέγιστη ασφάλεια κατά τη χρήση τους. Έχουν ενσωματωμένες ρόδες αλλά και γάντζους στη μπροστινή και πίσω όψη τους ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν αποκομιδές σε χώρους με περιορισμένη πρόσβαση.

Διαθέτουν κουμπιά λειτουργίας emergency stop σε εμφανή σημεία, αλλά και λυχνίες ειδοποίησης πλήρωσης του θαλάμου απόρριψης στο 75% και στο 100% της χωρητικότητας, ώστε ο πελάτης να έχει τη δυνατότητα να αιτείται εγκαίρως την αποκομιδή της πρέσας, όταν τα απορρίμματα φτάνουν να καταλαμβάνουν αντίστοιχα το 75% του ωφέλιμου χώρου της πρέσας, αποφεύγοντας μάταια δρομολόγια ή υπερπλήρωση του χώρου παραγωγής με απορρίμματα. Πέραν της εξαιρετικά στιβαρούς κατασκευής, η πίσω πόρτα του θαλάμου απόρριψης είναι πλαισιωμένη με λάστιχο στεγάνωσης για να αποφεύγονται τυχόν διαρροές υγρών.

Πέραν όμως των στάνταρτ εργοστασιακών χαρακτηριστικών τους, προαιρετικά διατίθεται και η δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και λειτουργίας αλλά και αυτόματης λειτουργίας μέσω φωτοκύτταρου.

Siakandaris Group

Ο όμιλος Σιακανδάρη επέλεξε να εφοδιαστεί με στεγανές πρέσες διαφορετικών χωρητικοτήτων, ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε διαθέσιμο χώρο, σε σημεία με σχετικά περιορισμένη πρόσβαση ή ακόμα και σε πελάτες με ανάγκη πολύ συχνών αποκομιδών.

Η αλυσίδα αποκομιδής, μεταφοράς και χρησιμοποίησης των οργανικών αποβλήτων ως α’ υλών στη διαδικασία κομποστοποίησης και ανάπτυξης εδαφοβελτιωτικών προϊόντων γίνεται πλέον πιο ισχυρή με την ένταξη των νέων στεγανών πρεσών της Bergmann στο δυναμικό του ομίλου Σιακανδάρη. Η διαδρομή των οργανικών αποβλήτων από το «πιάτο στο χωράφι» με αυτό τον τρόπο υλοποιείται στο ακέραιο με την εγγύηση δυο καθιερωμένων ονομάτων στο χώρο τους, του γερμανικού οίκου Bergmann και του μεγαλύτερου ομίλου ανακύκλωσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη του ομίλου Σιακανδάρη.

ESPA