ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤ

Από Editor στις 16 Φεβρουαρίου, 2022

Τα εδάφη στην Ελλάδα είναι συνήθως φτωχά, διψασμένα και απαιτούν προσθήκη σημαντικών ποσοτήτων οργανικής ουσίας για τη βελτίωση της φυσικής δομής και της μικροβιακής ποικιλότητας, ειδικά για τις περισσότερες καλλιέργειες τροφίμων και τα  φυτά τοπίου. Τα οφέλη από τον εμπλουτισμό των τοπικών εδαφών με οργανική ουσία–ιδιαίτερα κόμποστ– είναι πολυάριθμα και περιλαμβάνουν βελτίωση της ευρωστίας των φυτών και της απόδοσης των καλλιεργειών και μειωμένη χρήση νερού άρδευσης, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Στην παραγωγή τροφίμων, η πιο καλή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από ανθεκτικές καλλιέργειες οδηγεί σε πιο υγιεινά τρόφιμα. Τα περιβαλλοντικά οφέλη κυμαίνονται από τη μειωμένη διάβρωση και τη λιγότερη μόλυνση των τοπικών πηγών νερού έως την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων στα αγροκτήματα.

Το κομπόστ έχει τη μοναδική ικανότητα να βελτιώνει τις ιδιότητες των εδαφών και των καλλιεργητικών μέσων φυσικά (δομικά), χημικά (διατροφικά) και βιολογικά. Αν και πολλοί εξισώνουν το όφελος της χρήσης κομπόστ με την πλούσια πράσινη ανάπτυξη, που προκαλείται από το διαθέσιμο άζωτο των φυτών, τα πραγματικά οφέλη από τη χρήση κομπόστ είναι μακροπρόθεσμα και σχετίζονται με την περιεκτικότητά του σε ζωντανή οργανική ύλη.

Οι μειώσεις στις εκπομπές μεθανίου σε χώρους υγειονομικής ταφής με εκτροπή λιπασματοποιήσιμων οργανικών καθώς και η δέσμευση άνθρακα μέσω της χρήσης κομπόστ και ωφέλιμων για τον άνθρακα γεωργικές πρακτικές, έχουν ερευνηθεί και τεκμηριωθεί. Η εφαρμογή κομπόστ σε μόλις πέντε τοις εκατό των λιβαδιών της Καλιφόρνια σε βάθος 1,5 cm έχει τη δυνατότητα μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 28 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως. ισοδυναμεί με την αφαίρεση έξι εκατομμυρίων αυτοκινήτων από το δρόμο!

Λοιπόν, έχετε ακόμα δεύτερες σκέψεις;

ESPA