ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΝΕΟΣ ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΞΥΛΟΥ DOPPSTADT

Από Editor στις 10 Ιουλίου, 2017

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ προχώρησε σε αγορά ειδικού τεμαχιστή για την παραγωγή θρυμματισμένης ξυλείας υψηλής ποιότητας, κατάλληλης για παραγωγή pellet ή για χρήση ως εναλλακτικό καύσιμο. Με την προσθήκη αυτού του ειδικού κινητού εξοπλισμού, η εταιρεία διαθέτει πλέον ένα πρότυπο κέντρο ανακύκλωσης όλων των ειδών ξύλου, που λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει η εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είμαστε σε θέση να δεχτούμε και να ανακυκλώσουμε κάθε είδους απορρίμματα από ξύλο, όπως :

  • Φθαρμένες παλέτες: παλέτες που έχουν φθαρεί, διαλυθεί ή σπάσει και δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν
  • Ξυλοκιβώτια συσκευασιών κάθε είδους
  • Υλικά ξυλείας από οικοδομές και κυρίως από κατεδαφίσεις
  • Κλαδιά δένδρων από κλαδέματα
  • Υπολείμματα από εργαστήρια επίπλων, ξυλουργεία κ.α.
  • Σύνθετη βιομηχανική ξυλεία

 

 

Η επεξεργασία πραγματοποιείται αρχικά με χειροδιαλογή για την απομάκρυνση ξένων υλών και στη συνέχεια, μέσω του ειδικού τεμαχιστή τα καθαρά τεμάχια ξυλείας θρυμματίζονται. Στην εξαγωγή του ψιλόκοκκου θρυμματοποιημένου υλικού από τον τεμαχιστή υπάρχει μαγνήτης, ο οποίος  απομονώνει τυχόν εναπομείναντα μικρά μεταλλικά στοιχεία  (καρφιά, βίδες, τσέρκια κλπ) μαγνητίζοντάς τα.

Το παραγόμενο προϊόν (θρύμμα) είναι πλέον έτοιμο να αξιοποιηθεί:

  • ως πρώτη ύλη για κομποστοποίηση
  • ως πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων ξυλείας σε ξυλοβιομηχανίες,
  • για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων ή
  • ως συστατικό για την παραγωγή pellets.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας διαθέτει τη δυνατότητα ενοικίασης εξειδικευμένου φορητού εξοπλισμού στον χώρο του πελάτη για πραγματοποίηση εργασιών επί τόπου τεμαχισμού ή θραύσης . Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε την μείωση του όγκου στις εγκαταστάσεις του πελάτη. 

 

ESPA