ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Από Editor στις 11 Ιανουαρίου, 2022

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά μηχανολόγο για το τμήμα συντήρησης & προμηθειών  για να προσθέσει αξία στις αναπτυξιακές του δραστηριότητες. Το τμήμα συντήρησης & προμηθειών έχει την ευθύνη της λειτουργίας του κινητού εξοπλισμού ανακύκλωσης καθώς και του στόλου που πραγματοποιεί το μεταφορικό έργο.

Θα ενημερώνεται για τις βελτιωτικές ενέργειες που μπορεί να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στον υπάρχοντα εξοπλισμό καθώς και στον στόλο της εταιρείας. Θα επιβλέπει και θα συντονίζει τις εργασίες συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών. Θα ηγείται προσωπικά με νοοτροπία hand on στις διάφορες δραστηριότητες του τμήματος. Η θέση απαιτεί ηγετικές/συντονιστικές ικανότητες για να διαχειρίζεται τις σχέσεις των συνεργατών του και να αναδεικνύει την ισότητα και την αξία κάθε  μέλους στο τμήμα του. Ο υποψήφιος καλείται επίσης να έχει καλές οργανωτικές ικανότητες.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ :

 • Επίβλεψη και τήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εύρυθμη τακτοποίηση , διακίνηση και φύλαξη όλων των υλικών της αποθήκης
 • Καταχώρηση όλων των παραστατικών στο λογισμικό
 • Διαπραγμάτευση και τακτοποίηση συγκριτικών προσφορών
 • Διεκπεραίωση παραγγελιών σύμφωνων με σαφείς προδιαγραφές και εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
 • Διενέργεια, παρακολούθηση και επιτάχυνση των εντολών αγοράς
 • Έλεγχος αποθεμάτων αποθήκης.
 • Επανέλεγχος ολοκληρωμένων συντηρήσεων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο συντηρήσεων
 • Άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση βλάβης και φροντίδα για την αποκατάστασή της σε εύλογο χρόνο, ώστε να μην παρακωλύεται η ροή της παραγωγικής διαδικασίας
 • Συνεργασία με τον υπεύθυνο συντηρήσεων για την από κοινού άμεση επίλυση προβλημάτων δυσλειτουργίας και την αντιμετώπιση βλαβών.

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Απόφοιτος ΤΕΙ Μηχανολογίας
 • Άριστες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εξοικείωση με τους Η/Υ , συστήματα ERP (ιδανικά SoftOne ) και με τη χρήση MS Office.
 • Άριστη ικανότητα ανάγνωσης μηχανολογικού σχεδίου (γνώση Autocad θα εκτιμηθεί)
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου

 

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που διαμένουν στη Χαλκίδα, το Σχηματάρι ή σε κοντινές περιοχές

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Σταθερή και πλήρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Αποστολή βιογραφικών στο: hr@siakandaris.gr