ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Από Editor στις 10 Ιανουαρίου, 2023

O όμιλος Σιακανδάρη, ένας από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενδιαφέρεται να προσλάβει ηλεκτρολόγο με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Απόφοιτος ΤΕΙ / ΙΕΚ τμήματος ηλεκτρολογίας ή κάτοχος άδειας επίβλεψης και εγκατάστασης Α’ ειδικότητας (3ης ή 4ης κατηγορίας)
 • Αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία > 3 ετών
 • Άριστη ανάγνωση ηλεκτρομηχανολογικού σχεδίου
 • Υπευθυνότητα και τήρηση διαδικασιών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που διαμένουν στη Χαλκίδα, το Σχηματάρι ή σε κοντινές περιοχές

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ :

 • Λειτουργία, παρακολούθηση , συντήρηση και υποστήριξη ηλεκτρικών και Η/Μ υποδομών
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή και επίβλεψη της λειτουργίας ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων  και  βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής μέσω προγραμματισμένων και έκτακτων επισκευών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Φροντίδα για ασφαλή μετατροπή, επισκευή ή ανανέωση υφιστάμενου εξοπλισμού με σκοπό την βέλτιστη λειτουργικότητα  και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Σταθερή και πλήρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ανάλογο προσόντων και εμπειρίας)
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@siakandaris.gr

ESPA