ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ SALES ACCOUNT ENGINEER

Από Editor στις 17 Ιουνίου, 2021

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά Sales Account Engineer για το τμήμα Πωλήσεων του ομίλου.

 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Ανάπτυξη και διαχείριση πωλήσεων υπαρχόντων πελατών καθώς και συνεχή διεύρυνση του εμπορικού δικτύου μέσω εξεύρεσης νέων συνεργασιών
 • Προετοιμασία και προ-κοστολόγηση έργων/προσφορών, παρακολούθηση της εξέλιξης τους και οικονομική/εμπορική αποτίμηση τους κατά την ολοκλήρωση
 • Συνεχή υποστήριξη των πελατών και άμεση επίλυση των εμπορικών προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν
 • Μέσω CRM, προγραμματισμός εβδομαδιαίων επισκέψεων, σύνταξη των σχετικών αναφορών καθώς και παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού
 • Δημιουργία ισχυρών και μακροχρόνιων συνεργασιών με τους πελάτες του τομέα ευθύνης του, περαιτέρω ανάπτυξη Customer’s Loyalty

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Μηχανολόγου Μηχανικού ή άλλου συναφούς με το αντικείμενο κλάδου σπουδών
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση/ανακύκλωση απορριμμάτων θα θεωρηθεί ως προσόν αυξημένης βαρύτητας
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση τμήματος πωλήσεων
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και MS OFFICE
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώστης μηχανογραφικού συστήματος ERP/CRM
 • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ευελιξία και επιμονή στην επίτευξη στόχων
 • Ομαδικότητα, επαγγελματισμός και έντονη επιθυμία για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
 • Πριμ παραγωγικότητας βάσει επίτευξης στόχων
 • Εταιρικό αυτοκίνητο & κινητό τηλέφωνο
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο
 • Σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο hr@siakandaris.gr