ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Από Editor στις 31 Μαΐου, 2021

Ο όμιλος Siakandaris Group αναζητά γεωπόνο επιστήμονα για την κάλυψη της θέσης του υπευθύνου παραγωγής κομποστοποίησης στην Ριτσώνα Ευβοίας.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Επίβλεψη και συντονισμός όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων, φορτώσεων και εκφορτώσεων
 • Παραλαβή και έλεγχος εισερχομένων φορτίων (ποιοτικός έλεγχος, ανάλυση οργανικών φορτίων και φορτίων ΖΥΠ, συμπλήρωση εντύπων)
 • Διαχείριση χημείου και των μετρητικών οργάνων
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Επίβλεψη υγειονοποίησης και ωρίμανσης υλικού
 • Ενημέρωση αποθήκης εμπορευμάτων
 • Διορθωτικές ενέργειες για βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος
 • Εύρεση πελατολογίου
 • Εδαφολογικές μετρήσεις

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής ή σχολής ΑΕΙ Γεωπονίας / Τμήματος Χημικών μηχανικών
 • άριστη γνώση Χημείας
 • Πρακτική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και εμπειρία στην βιομηχανική παραγωγική διαδικασία
 • Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office.
 • Εμπειρία στις Πωλήσεις

 

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που διαμένουν στην περιοχή (πχ Χαλκίδα, Σχηματάρι, Θήβα)

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Σταθερή και πλήρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Τοποθεσία Θέσης Εργασίας: Ριτσώνα Ευβοίας (Υποκατάστημα)

 

Αποστολή βιογραφικών στο hr@siakandaris.gr