ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Από Editor στις 30 Ιουλίου, 2021

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στο χώρο της Ανακύκλωσης, ενδιαφέρεται να προσλάβει Τεχνίτη Συντηρητή για το Τεχνικό Τμήμα – Τμήμα Συντηρήσεων με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας.


ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ :
Συμμετοχή στις προληπτικές και έκτακτες εργασίες συντήρησης του σταθερού εξοπλισμού
Συμμετοχή στις συντηρήσεις φορτηγών και μηχανημάτων έργου
Συμμετοχή σε εργασίες συντήρησης εκτός έδρας
Διάγνωση βλαβών και επίλυση προβλημάτων εξοπλισμού
Καθημερινή, λεπτομερής αναφορά βλαβών, επισκευών και αναλωθέντων υλικών στην Τεχνική Διεύθυνση


ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :
Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών ή συναφές Τεχνολογικό Ίδρυμα
Εμπειρία σε συντηρήσεις ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμό
Εμπειρία σε συντηρήσεις μηχανημάτων έργου και τροχοφόρων
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Θέληση για συνεχή μάθηση και βελτίωση στο αντικείμενο εργασίας
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας


ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ:
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
Γνώση και άδεια χειρισμού μηχανημάτων έργου (ανυψωτικά, χωματουργικά, γερανοφόρα)
Γνώση υδραυλικών συστημάτων
Γνώση ηλεκτρολογικών, αυτοματισμών, PLC
Ικανότητα ανάγνωσης μηχανολογικού/ηλεκτρολογικού σχεδίου
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, φορτηγού, μηχανημάτων έργου


Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που διαμένουν στη Χαλκίδα, το Σχηματάρι ή σε κοντινές περιοχές


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
Σταθερή και πλήρη απασχόληση
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Αποστολή βιογραφικών στο hr@siakandaris.gr