ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Από Editor στις 25 Σεπτεμβρίου, 2023

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος, χημικούς μηχανικούς ή αποφοίτους σχολών διοίκησης επιχειρήσεων  με εμπειρία στις πωλήσεις για τη στελέχωση του τμήματος Πωλήσεων.

Ο Σύμβουλος Πωλήσεων αναφέρεται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Πωλήσεων και διασφαλίζει την παροχή των κατάλληλων τεχνικά και ποιοτικά λύσεων προς τους πελάτες στον τομέα του εξοπλισμού και της διαχείρισης απορριμμάτων με σκοπό την άριστη εξυπηρέτησή τους. Δύο υψηλά κινητοποιημένοι και προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα υποψήφιοι θα ενταχθούν στην ομάδα μας. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει σχέσεις με δυνητικούς πελάτες και να ολοκληρώνει αμοιβαία ωφέλιμες συμφωνίες. Αναλάβετε την πρόκληση διαχείρισης ενός βιομηχανικού  χαρτοφυλακίου που μέχρι σήμερα μετρά πάνω από  5.000 εταιρείες και λάβετε ενεργό ρόλο στη ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου της ανακύκλωσης στην Ελλάδα!

 

Κύρια καθήκοντα:  

 • Υποστήριξη πελατών, συντονισμός έργων και προγραμματισμός ενεργειών για την επίλυση ενδεχομένων προβλημάτων
 • Παρακολούθηση της πορείας των έργων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, καθώς και αποτίμηση κάθε έργου/πελάτη
 • Επίτευξη τριμηνιαίων και ετήσιων στόχων
 • Ολοκλήρωση συμφωνιών Παρακολούθηση και αναφορά προόδου (KPI)
 • Δημιουργία reporting προς τη διοίκηση
 • Παρακολούθηση των συνθηκών και τάσεων της αγοράς
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του υφιστάμενου πελατολογίου

 

 Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης επιχειρήσεων, ή τεχνικού κλάδου όπως μηχανικών περιβάλλοντος και μηχανολόγων μηχανικών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διαχείριση Απορριμμάτων, στην Οικονομία ή/και στη Διοίκηση επιχειρήσεων
 • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 2-5 έτη σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων και ανάπτυξης αγορών
 • Ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Πολύ καλή γνώση MS OFFICE και ERP
 • Εμπειρία με λογισμικό CRM
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτό και προφορικό λόγο)- κάτοχος διπλωμάτων Proficiency / IELTS
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, δυναμική προσωπικότητα, οργανωτικό πνεύμα,  επαγγελματισμό και έντονη επιθυμία για διαρκή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
 • Επιμονή στην επίτευξη στόχων
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Σταθερή και πλήρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus επίτευξης στόχων
 • Ευκαιρία εργασίας σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία και σε ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο με σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο
 • Έξοδα μετακίνησης
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη και υγιή εταιρεία με συνεχώς ανοδική τάση
 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

 

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@siakandaris.gr

ESPA