ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Από Editor στις 30 Ιουλίου, 2021

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στο χώρο της Ανακύκλωσης, ενδιαφέρεται να προσλάβει Μηχανολόγο τμήματος προμηθειών με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας.

 

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ :

 • Επίβλεψη και τήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εύρυθμη τακτοποίηση , διακίνηση και φύλαξη όλων των υλικών της αποθήκης
 • Καταχώρηση όλων των παραστατικών στο λογισμικό
 • Διαπραγμάτευση και τακτοποίηση συγκριτικών προσφορών
 • Διεκπεραίωση παραγγελιών σύμφωνων με σαφείς προδιαγραφές και εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος
 • Διενέργεια, παρακολούθηση και επιτάχυνση των εντολών αγοράς
 • Έλεγχος stock αποθήκης
 • Επανέλεγχος ολοκληρωμένων συντηρήσεων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο συντηρήσεων
 • Άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση βλάβης και φροντίδα για την αποκατάστασή της σε εύλογο χρόνο, ώστε να μην παρακωλύεται η ροή της παραγωγικής διαδικασίας
 • Συνεργασία με τον υπεύθυνο συντηρήσεων για την από κοινού άμεση επίλυση προβλημάτων δυσλειτουργίας και την αντιμετώπιση βλαβών

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Απόφοιτος ΤΕΙ Μηχανολογίας
 • Άριστες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Εξοικείωση με τους Η/Υ , συστήματα ERP (ιδανικά SoftOne ) και με τη χρήση MS Office.
 • Άριστη ικανότητα ανάγνωσης μηχανολογικού σχεδίου (γνώση Autocad θα εκτιμηθεί)
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου

 

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι που διαμένουν στη Χαλκίδα, το Σχηματάρι ή σε κοντινές περιοχές.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

 • Σταθερή και πλήρη απασχόληση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
 • Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

 

Αποστολή βιογραφικών στο hr@siakandaris.gr