ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Από Admin στις 9 Ιανουαρίου, 2020

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά έμπειρο χημικό μηχανικό να εργαστεί ως account manager- πωλητής της μονάδας κομποστοποίησης του ομίλου.

Κύρια καθήκοντα:

 • Έρευνα αγοράς για την εξεύρεση sales leads σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια αναφορικά με εισερχόμενες πρώτες ύλες για τη μονάδα κομποστοποίησης

 

 • Έρευνα αγοράς για την εξεύρεση sales leads σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια αναφορικά με τους τελικούς αποδέκτες-πελάτες του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού προϊόντος
 • Παρακολούθηση και αποτύπωση των συνθηκών και των τάσεων της εγχώριας αγοράς εδαφοβελτιωτικών προϊόντων, καθώς και του ανταγωνισμού
 • Κοστολόγηση έργων και ετοιμασία νέων προσφορών
 • Παρακολούθηση της πορείας των έργων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, καθώς και αποτίμηση κάθε έργου/πελάτη
 • Συνεχής υποστήριξη των πελατών και επίλυση ενδεχομένων προβλημάτων κατά την εκτέλεση των έργων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού ή εναλλακτικά Μηχανικού Περιβάλλοντος, Γεωπόνου ή άλλου συναφούς επιστημονικού κλάδου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στη διαχείριση απορριμμάτων
 • Κατ’ ελάχιστον τριετής προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
 • Επιθυμητή εμπειρία πάνω σε διαχείριση προτύπων ποιότητας
 • Πολύ καλή γνώση του πακέτου MS OFFICE
 • Εξοικείωση με συστήματα ERP/CRM
 • Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα εργασίας και απόδοσης κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα, επαγγελματισμός και έντονη επιθυμία για διαρκή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης ο όμιλος προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ανάλογο προσόντων και εμπειρίας)
 • Bonus παραγωγικότητας βάσει επίτευξης στόχων
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@siakandaris.gr

ESPA