ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 22 Εγκεκριμένα Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που καλύπτουν τις συσκευασίες, τις φορητές στήλες (μπαταρίες), τους συσσωρευτές, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα μεταχειρισμένα ελαστικά, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (αυτοκίνητα) και τα απόβλητα των εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Η εταιρεία μας προωθώντας την ορθολογική διαχείριση των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους έχει συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης καλύπτοντας όλο το φάσμα των αποβλήτων που δύναται να διαχειριστεί.

Πιο συγκεκριμένα:


ΑΦΗΣ
Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, μικρές μπαταρίες

 


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού – ΑΗΗΕ

 


ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
απόβλητα συσκευασιών – ΑΣ

 


ΣΑΝΚΕ
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων – ΑΕΚΚ

 


Α.Α.Ν.ΕΛ
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων – ΑΕΚΚ

 


ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. (πρώην ΕΛΤΕΠΕ. Α.Ε.)
Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων – ΑΛΕ

 


ΕΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων

 


ΕΔΟΕ
Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής – ΟΤΚΖ

 


RE-BATTERY
Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

 

Έτσι είμαστε ικανοί και προετοιμασμένοι να ανταπεξέλθουμε σε όποια ανάγκη προκύψει προσφέροντας λύσεις στους συνεργάτες μας με σωστό και νόμιμο τρόπο.

ESPA