ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO – ΑΔΕΙΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ISO

Η Εταιρεία μας όντας μια σύγχρονη επιχείρηση με όραμα και ευθύνη έχει πιστοποιηθεί κατά διάφορα πρότυπα ISO. Η πιστοποίηση ISO είναι μία πιστοποίηση – βεβαίωση, ότι η επιχείρηση τηρεί κανόνες όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τη διαχείριση, την παραγωγή, το περιβάλλον κλπ. Υπάρχει πάντοτε μία ανεξάρτητη αρχή η οποία επιθεωρεί και ελέγχει τη λειτουργία της εταιρείας, δίνοντας έτσι στον καταναλωτή, την βεβαιότητα ότι πρόκειται για μία επιχείρηση η οποία τηρεί όλα τα standards και ότι σε όλη την πορεία παραγωγής του προϊόντος, υπάρχει διασφάλιση ποιότητας.

Η Siakandaris Group είναι πιστοποιημένη από τον φορέα BQC και έχει στην κατοχή της πιστοποιητικά σε ισχύ σύμφωνα με τα εξής πρότυπα:

  • Υγείας και Ασφάλειας – πρότυπο ISO 45001:2018
  • Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – πρότυπο SA 8000:2014
  • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – πρότυπο ISO 14001:2015
  • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – πρότυπο ISO 9001:2015

και πιστοποιημένη από το φορέα SMC για το πρότυπο:

  • Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας – πρότυπο ISO 50001:2018

ΑΔΕΙΕΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει άδειες συλλογής μεταφοράς στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Επίσης έχει πλήρως αδειοδοτημένες τις δραστηριότητες για την λειτουργία του ιδιόκτητου Κέντρου Διαλογής Ανακυκλωσίμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) και Κέντρου Διαλογής και Ανακύκλωσης Βιομηχανικών Αποβλήτων. Επίσης, αποτελούμε μια από τις εταιρείες, που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Διαχειριστών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων, και έχουμε εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων με αρ. μητρ. 396.

Αποδεικνύεται έτσι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και επιτυγχάνουμε την έμπνευση εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.